Archív

Bratislavský samosprávny kraj ocenil 16 osobností a jeden manželský pár. Výročnou cenou Samuela Zocha, Čestné občianstvo a Pamätný list predsedu kraja získali tí, ktorí sa svojou prácou výrazne zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu a jeho reputáciu doma i v zahraničí.

„Bratislavská župa má svoje špecifiká, o ktoré sa delíme a ktoré chceme, aby sa dostali do povedomia. Oceneniami sa snažíme zvýrazniť regionálny rozmer a vyzdvihnúť ľudí, ktorí reprezentujú našu župu doma aj v zahraničí,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že komisia vyberala z návrhov tak, aby bol rovnomerne pokrytý celý región a všetky oblasti.

Výročnú cenu Samuela Zocha získali Mgr. Oto Šimkovič, PhDr. Ondrej Demo, Ing. Alena Synková, CSc., PhDr. Emese Duka Zólyomi, Pavol Fandák, Mgr. Anton Belan, PhDr. Anna Píchová, Jozef Zsoldos. Čestné občianstvo Bratislavského samosprávneho kraja získali Albert J. Dräger, Christine Dräger a Wilhelm Semlic. Pamätný list predsedu získajú Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš, Ing. Alexander Cimbaľák, Anna Knežová – Schőnbrunová, Ing. František Mach CSc., PhDr. Jozef Jablonický, DrSc. a Manželia Hrabákovci (Alojzia a Ing. Bohumír Hrabákovci)

Na Úrad BSK bolo do 31. augusta doručených 48 návrhov, z nich výberová komisia posúdila a odporučila prijať osem návrhov na udelenie Výročnej ceny Samuela Zocha a tri návrhy na Čestné občianstvo.

http://www.bratislavskykraj.sk/clanok/kraj-ocenil-16-osobnosti-a-jeden-manzelsky-par-790492.aspx