"Krajina ako víno"

„ Krajina ako víno “

Prezentačný dokumentárny film „Krajina ako víno“ vznikol na základe projektu cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, ktorý v tomto roku realizovala Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre. Film si kladie za ciel podnietiť záujem diváka o malokarpatský región, pozvať ho na návštevu, či dlhší pobyt. Film okrem kultúrno-historických pamätihodností, prírody, vinohradníctva a vinárstva, tradičných remesiel prezentuje i stručný prierez významných kultúrno-spoločenských podujatí v regióne. Dokument zoznamuje diváka s bývalými kráľovskými mestami Bratislavou, Svätým Jurom, Pezinkom a Modrou, ktoré ležia na Malokarpatskej vínnej ceste. Divákovi sprostredkováva informácie o histórii, kultúrnom dedičstve ako sú remeslá najmä keramika, o vzácnych architektonických pamiatkach, ale i pohľady na prírodu chránenej oblasti Malých Karpát.

         Film venuje značný priestor lákadlám do malokarpatského regiónu, ktorým je tradičná vinohradnícka a vinárska výroba, ktorá dominantne ovplyvňuje život obyvateľov malokarpatských miest a obcí. Ochutnávky malokarpatských vín na Vínnych trhoch v Pezinku, svätojurských hodoch, alebo račianskom vinobraní, či na VITIS AUREA v Modre, sa stávajú vyhľadávaným cieľom pre „ fajnšmekrov “ z Bratislavy, či iných miest Slovenska. Úspešne sa rozvíja činnosť miestnych spolkov vinohradníkov a vinárov v obciach a mestách malokarpatského regiónu. Záujem turistov je nielen o tradičné vína ako je Veltlín zelený, Rizling rýnsky, Muller Thurgau, Frankovka modrá, ale i novovyšlachtené odrody, ako je  Devín, Dunaj, a ďalšie odrody. Záujem o malokarpatské vína porastie po tom, čo modranské víno Rizling rýnsky 2002 z Vinohradníckej spoločnosti Modra získal v tomto roku svetového šampióna v slovinskej Ljublane a dostalo sa tak do siene svetových šampiónov.

         Dokumentárny film je pozvaním i gurmánov do Limbachu, či do Slovenského Grobu na husacinu s lokšami a vínkom. Tohoročné úspešné Malokarpatské vinobranie v Pezinku, ako i GASTRO GROB 2003, boli oslavou výsledkom namáhavej práce vinohradníkov. Možno oprávnene očakávať, že zvyšovaním kvality malokarpatských vín, širšou ponukou regionálnych gastronomických špecialít, či postupným rozširovaním doplnkových služieb vidieckej turistiky prilákame do malokarpatského regiónu čoraz viac turistov.

         Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre už desaťročie sa podieľa na rozširovaní cezhraničnej spolupráce slovenských a rakúskych vinohradníkov. Regionálne združenie Pomoravie z Hohenau je partnerom pri výrobe dokumentárneho filmu a ich zásluhou sa rakúski vinohradníci zúčastňujú prehliadok vín v Modre či v Pezinku. Vysoké ocenenie kvality rakúskych vín nabáda i slovenských vinohradníkov a vinárov byť rovnocenným partnerom. Vstup SR do EÚ odstráni prekážky vzájomnej spolupráce podnikateľov a obyvateľov na obidvoch stranách rieky Moravy. Film „Krajina ako víno“ chce napomôcť tejto spolupráci najmä v oblasti turistiky, vinohradníctva, či tradičných remesiel.

          Filmový 40 minútový dokument režíroval Mgr. Vladimír Balco, známy autor viacerých dokumentárnych a i celovečerných filmov. Sprievodcami diváka po regióne sú Veronika a Jakub, ktorí spoločne prežili niekoľko pekných a zaujímavých dní v malokarpatskom regióne. Ich spoločný let v balóne nad Modrou či Malými Karpatami popri rozhľadni na Veľkej homoli umocňuje ich zážitky a provokuje ku zvedavosti i diváka.

         Realizačný kolektív filmu ďakuje všetkým inštitúciám, podnikom i jednotlivcom, ktorí sprístupnili svoje fondy pre nakrúcanie filmu „Krajina ako víno“. Film vznikol s finančnou podporou Európskej komisie programu Phare. Dokumentárny film je určený domácim a i zahraničným divákom, bude prezentovaný na výstavách cestovného ruchu, na televíznych a filmových festivaloch doma i v zahraničí. Kópie filmu budú poskytnuté občanom, informačným a cestovným kanceláriám, školám a regionálnym kultúrnym inštitúciám.

         Predpremieru filmu „Krajina ako víno“ si v minulých dňoch prezreli i diváci z Modry v Galérii MERUM. Tvorcovia filmu plánujú v spolupráci s vinohradníckym a vinárskymi spolkami jeho uvedenie i v ďalších mestách a obciach malokarpatského regiónu.

Od Fotoalbum Modra

Malokarpatská turistická informačná kancelária, MODRA