Vysoká pri Morave

Vysoká pri Morave

(145 m n.m.), 900 66,  1 800 obyvatelov

Obec sa po prvý raz písomne spomína v r. 1271. V 16. stor. sa v nej usadili chorvátski kolonisti. Za prevoz cez rieku Moravu sa platilo mýto. V r. 1697 tu založili rybársky cech. Obyvatelia sa zaoberali okrem poľnohospodárstva a rybolovu včelárstvom a výrobou rôznych úžitkových predmetov z tŕstia. V chotári obce sa ťaží zemný plyn.

Pozoruhodnosti: pôvodne barokový rím. kat. kostol sv. Andreja Apoštola.

popri rieke Morava vedie cykloturistická trasa.