Veľké Leváre

Veľké Leváre

(170 m n.m.), 3 498 obyvateľov

    Obec na západnej strane Záhorskej nížiny na vyššej terase Moravy. Habánsky dvor (ľudová architektonická pamiatka na Habánov, príslušníkov náboženskej sekty novokrstencov, ktorí boli v 16. storočí vyhnaní zo Švajčiarska a usadili sa na západnom Slovensku). Naftový výskum, výroba prefabrikátov a plemenárska stanica.