Turistika

Turistické atrakcie v okrese Malacky

Svojou polohou a prírodnými podmienkami má okres Malacky dobré predpoklady pre rozvoj CR. Vhodné podmienky sú pre krátkodobý pobyt v prírode, letnú turistiku, vodné športy a kúpanie, rybolov a poľovníctvo. Na tento účel možno využívať prírodné kúpaliská v Malých Levároch, Jakubovciach, Gajaroch, Plaveckom Štvrtku vo vyťažených štrkovniach a pieskovniach. Krásu rieky Moravy možno obdivovať pri prechádzkach v jej povodí. Pripravovaná cykloturistická trasa pozdĺž Moravy ich odhalí v plnej kráse.

PAJŠTÚN, (486 m n.m.)
    Za Stupavou smerom do obce Borinka na vápencovom brale vo výške 486 m sa nachádza zrúcanina strážneho hradu Pajštún z 13. storočia. Hradná plošina poskytuje zaujímavý výhľad. Pod plošinou sú svičné horolezecké terény. Neďaleko od zrúcanín sa nachádza známe pútnické miesto Marianka a rekreačné centrum Košariská s možnosťou turistiky.

Strážne hrady,
     - Plavecký hrad (z 13. storočia)
     - Ostrý kameň (z 13. storočia)
     - Hrad Pajštún (z 13. storočia)

Vápenná, (748 m n.m.)
    Vrchol v úzkom hrebeni tvorenom z vápencov a dolomitov, ktorý sa dvíha nad obcami Sološnica a Plavecké Podhradie. Kopec je vyhľadávaný cieľ turistických vychádzok. Výborný rozhľad od pylónu.

Ponuka pre cykloturistov:     Náučný chodník Nivou rieky Moravy:Dĺžka:22 km, prevýšenie: 15/0 m    Z Devína do Vysokej pri Morave vedie náučný chodník pre peších a cykloturistov. Trasa vedie v celej dĺžke po asfaltovaných chodníčkoch v pohraničnom pásme a zoznamuje nás s prekrásnym prostredím nivy rieky Moravy. Pri cestičke je osadených 16 náučných panelov, ktoré nás informujú o prírodných, historických a kultúrnych hodnotách lokality. Dôraz je kladený na flóru a faunu. Trasa začína pod Devínskym hradným bralom pri sútoku Dunaja a Moravy. Nenecháme si ujsť príležitosť prehliadky národnej kultúrnej pamiatky - komplexu Devínskeho hradu.    Z hlavného nádvoria sa nám potom naskytá prekrásny výhľad na nivy Moravy, ktorou o chvíľu budeme putovať. Sprava ju ohraničujú južné výbežky Malých Karpát, v ktorých dominujú rozložitý vrchol Devínskej Kobyly a pieskovcový Sandberg. Ďaľší výhľad nám poskytuje i striebristý rozľahlý tok Dunaja.    Na samotnú trasu vyrážame spod hradného brala, pričom vpravo nás upútajú Jazierka pri Devíne. O chvíľu sa dostávame pod št. cestu, kadiaľ vedie chodníček paralelne až do Devínskej Novej Vsi. Po pravej ruke sa približuje nálezisko Sandberg so svojimi pieskovcovými stenami. Pri paneli č. 5 v Devínskej Novej Vsi sa dozvieme podrobnosti k jej histórii. Odtieľto popri opevnenom bunkri na rázcestí odbočíme vľavo. Prejdeme mostíkom a medzi lužným lesom a poľami pokračujeme v priamej jazde. Čoskoro sa sprava pripojí asfaltová cesta od Závodov technického skla, my však pokračujeme priamo. Čoskoro nás z oboch strán cesty zovrú trsy kvetov vysokých 1,5 metra. V poli prichádzame na ďaľšie rázcestie, na ktorom odbočíme opäť vľavo a následne po cca. 1,5 km podchádzame železničný most. Čoskoro sa pred nami objavia po pravej strane domy v Devínskom Jazere a minieme odbočku k žel. stanici. Krátkym stúpaním lesom nás čaká prekvapenie - 50 metrový prejazd cez rastlinný tunel, pripomínajúci tropické bambusy. Prichádzame k malej továrni s parkoviskom a odbočíme vľavo po 200 metroch prejdeme mostíkom cez rameno Malina. Míňame niekoľko mŕtvych ramien. Po prejazde lúčnou krajinou vchádzame do lužného lesa, v ktorom sa pred nami v jeho závere objaví skoro dvojkilometrový priamy tunel. Z lesa vyjdeme na hrádzu, za ňou odbočíme vľavo a popod hrádzu pokračujeme k štrkovni a následne do obce Vysoká pri Morave.