Stupava

Stupava

(182 m n.m.), 900 31, 7 850 obyvatelov

Územie obce bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. Nachádzajú sa tu pozostatky rímskej vojenskej stanice ako aj slovanských pohrebísk z obdobia Veľkej Moravy. Na mieste dnešného kaštieľa stál vodný hrad, ktorý sa písomne spomína v roku 1271, obec už v roku 1269. V roku 1647 získala Stupava privilégiá mestečka. Bola tu mýtna a tridsiatková stanica, v 16. stor. mlyny, pivovar a majer, v 17. stor. papiereň a v 18. stor. valcha. Na začiatku 18. stor. sa v Stupave rozšírila džbankárska a keramická výroba, ktorá sa dodnes nerozlučne spája s menom Ferdiša Kostku, ktorý tu žil a pracoval v rokoch 1878 až 1951. V jeho rodnom dome je otvorené Múzeum Ferdiša Kostku.

Pozoruhodnosti: barokový kaštieľ na mieste pôvodného vodného hradu postavený v 17. stor., okolo kaštieľa je park s unikátnymi drevinami. Rím. kat. renesančný kostol sv. Štefana z 1. polovice 17. stor., barokové a klasicistické domy na hlavnej ulici, budova chudobinca z r.1850 a stĺp hanby.

Rekreačné možnosti: v stupavskom parku sa nachádza rekreačný areál s kúpaliskom, futbalovým a detským ihriskom, viacúčelovou športovou halou a tenisovými kurtami. Vychádza z neho turistický chodník k zrúcanine hradu Pajštún.

viac info