Sološnica

Sološnica

(219 m n.m.), 906 37 , 1 450 obyvatelov

Obec sa po prvý raz spomína v r. 1367 ako Zeskut, neskôr Breitenbrunn, čo môžeme preložiť ako široká studňa. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ale aj výrobou dreveného riadu, tkáčstvom a kožušníctvom - pracovalo tu až 35 majstrov kožušníkov. V polovici 19. stor. spustošil obec ničivý požiar.

Pozoruhodnosti: pôvodne barokový rím. kat. kostol Všetkých svätých z r. 1699, kalvária.