Rohožník

Rohožník

(189 m n.m.), 906 38, 3 200 obyvatelov

Prvá písomná zmienka o obci s názvom Rárbok pochádza z roku 1397, teda obyvatelia Rohožníka v roku vydania mapy oslávili 600 rokov od prvej písomnej zmienky. Ďalšia zmienka pod názvom Rorbach pochádza z roku 1532, keď patril grófom zo Sv. Jura a Pezinka. V rokoch 1582 až 1584 tu pracovala tlačiareň kazateľa P. Bornemiszu, ktorú sem presťahovali z Plaveckého hradu. V roku 1720 mala obec mlyn, papiereň a rozsiahle vinice. Na začiatku 19. stor. tu pracovala okrem liehovaru aj manufaktúra na výrobu rastlinného oleja. Už v 19. stor. tu boli dva kameňolomy, pri ktorých vyrástol najväčší cementárenský kombinát na Slovensku - Hirocem Rohožník.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie z rokov 1857 až 1860, kaplnka sv. Rozálie, zvonica (údajne stará rímska veža zo 4. stor.).

Atrakciou obce je vojenská letecká strelnica - jedna z najväčších v Európe.

Poloha obce, blízkosť Malých Karpát poskytuje ideálne možnosti na turistiku, blízkosť vodnej nádrže Vývrat poskytuje možnosti vodných športov. V katastri obce sa nachádza niekoľko vyťažených rašelinísk s výbornými možnos-ťami rybolovu.