Plavecké Podhradie

Plavecké Podhradie

(256 m n.m.), 906 36,  700 obyvatelov

V chotári obce sa nachádza významné archeologické nálezisko Pohanská, čo je názov vrchu (495 m n.m.), ktorý sa týči nad obcou. Archeológovia tu odkryli hradisko z halštatskej doby s pomerne dobre viditeľnými valmi a sídelnými jamami. Nachádzalo sa tu keltské oppidum - jedno z najväčších na Slovensku.

Meno obce poukazuje na osadu pôvodne obývanú bojovým kmeňom Plavcov, ktorí v 11. a 12. stor. konali strážnu službu na Záhorí. Pôvodná osada sa vyvinula pod Plaveckým hradom.

Pozoruhodnosti: archeologická lokalita Pohanská, ktorá je zároveň vzácnou botanickou a zoologickou lokalitou,.Plavecký hrad, renesančný kaštieľ zo 17. stor. so štyrmi krídlami, vežami a nádvorím.