Pernek

Pernek

(278 m n.m.), 900 53,  741 obyvatelov

Obec leží na náplavovom kuželi Perneckého a Kostolného potoka. Spomína sa v roku 1394, kedy bola súčasťou plaveckého panstva. Obyvatelia sa zaoberali výrobou metiel, povozníctvom a pestovaním konopí. V chotári obce boli od konca 17. stor. bane na striebro a zlato, neskoršie bane na pyrit.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol sv. Ducha z rokov 1672 až 1675, kalvária z r. 1803.

Rekreačné možnosti: v sedle hlavného hrebeňa Malých Karpát, na Pezinskej Babe (527 m n.m.), sa nachádza známe stredisko letnej a zimnej turistiky a lyžovania.