Marianka

Marianka

(220 m n.m.), 900 33, 950 obyvatelov

Marianka je známe pútnické miesto. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1367, keď patrila paulínskemu kláštoru. Bola sídlom generála rehole a strediskom paulínov v Uhorsku v 16. a 17. stor. V bridlicovom kameňolome sa vyrábali školské písacie tabuľky pre celé bývalé Rakúsko-Uhorsko.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z roku 1377, rozšírený v 17. stor. a zbarokizovaný v 18. stor., kláštor zo 14. stor., rozšírený v roku 1593, ranobaroková kaplnka sv. Anny z r. 1691, súsošie Jána Nepomuckého z r. 1760 a dve sochy od G. R. Donnera z r. 1736.