Malacky

Malacky

(158 m n.m.), 901 01, 17 984 obyvatelov

Prvú zmienku o Malackách, ako o osade Maliscapotoca (Malinský potok) nachádzame v listine kráľa Ondreja II. z roku 1206, ktorou daroval územie Plaveckého Štvrtku vernému vazalovi Alexandrovi z rodu Hont-Poznan. Tento rod sa stal majiteľom Plaveckého hradu a panstva, ktorému osada podliehala a pod menom grófi zo Svätého Jura a Pezinka sa stali pánmi Malaciek na 300 rokov. V polovici 17. stor. sa panstvo dostalo do rúk Pálfiovcov.

Balassovci dali na vysušenom mieste uprostred poľovných revírov postaviť malý lovecký kaštielik, ktorý gróf Pavol Pálfi, uhorský palatín, dal prebudovať na františkánsky kláštor a pristavil k nemu kostol. V roku 1652 tu usadil františkánov. Nasledujúci rok dokončili i výstavbu kostola. Skvostom kostola je barokový oltár, ktorý vyrezali z dreva v Taliansku v dielni majstra Sagéna. Nádherný je i organ z tých dôb a povestnou sa stala i kaplnka so Svätými schodmi, na ktoré každoročne putuje mnoho ľudí.

Pálfiovci sa starali aj o rozvoj lesov. Vybudovali rozsiahlu sieť lesných podnikov s centrálnou správou v Malackách a drevo z hôr zvážali vlastnou úzkokoľajnou železničkou.

S príchodom františkánov prišla do mestečka aj osveta. Založili tu strednú školu nazývanú Filozofia. Škola sa postupne zdokonaľovala, v roku 1927 tu otvorili prvú triedu súkromného gymnázia s právom verejnosti.

Gymnázium vychovalo národu plejádu významných osobností najrôznejších profesií. V meste sa narodili alebo tu pôsobili významné osobnosti kultúrneho života ako spisovateľ Ľudo Zúbek, básnici Rudolf Dilong a Svetoslav Veigl, literárni vedci Dubay, Lepáček, historici Esterle, Gajdoš, Danišovič a celý rad ďalších.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol Najsvätejšej trojice z roku 1653, židovská synagóga z r. 1886.
Múzeum M.Tillnera v objekte vodného mlyna.
Folklórne podujatia: Záhorácke ľudové slávnosti.

viac info