Lozorno

Lozorno

(187 m n.m.), 900 55, 2 548 obyvatelov

Obec sa prvý raz spomína až v r. 1438. V 16. stor. sa tu usadili chorvátski prisťahovalci. Obyvatelia sa zaoberali najmä roľníctvom, zeleninárstvom, vinohradníctvom a tkáčstvom.

Pozoruhodnosti: Kostol sv. Kataríny z roku 1629, zvyšky ľudovej architektúry - hlinené domy s bielym rastlinným ornamentom, ktorý sa nanášal na zelený podklad.