Kuchyňa

Kuchyňa

(252 m n.m.),900 52, 1 570 obyvatelov

Prvá písomná zmienka o obci pochádza už z r. 1206. K tradičným remeslám miestneho obyvateľstva patrila výroba dreveného náradia a brezových metiel. V chotári obce sa nachádzali dva panské majere a známe poľovnícke revíry bohaté na lovnú zver.

Pozoruhodnosti: barokový kostol sv. Mikuláša z roku 1701, je obklopený obranným múrom, poľovnícky kaštieľ z r. 1885. Neďaleko obce sa nachádza vodná nádrž Vývrat.