Gajary

Gajary

(151 m n.m.), 900 61, 2 499 obyvatelov

Významná archeologická lokalita, osídlená už v neolite. Obec je písomne doložená z r. 1373. Bolo tu sídlo tridsiatkovej stanice, t.j. mýta pri brode cez rieku Moravu. Narodil sa tu významný maliar Dominik Skutecký (1849 - 1921).

Pozoruhodnosti: pôvodne ranobarokový kostol z r. 1665 - 1673, koncom 17. stor. bol postavený obranný múr so štyrmi nárožnými baštami, ktoré neskôr prestavali na kaplnky.