Štátna podpora vinohradníctva a vinárstva zo strany EÚ a národných štátov

Štátna podpora vinohradníctva a vinárstva zo strany EÚ a MPSR

Podpora vinohradníctva a vinárstva zo strany EÚ aj národných štátov vychádza z rôznych zdrojov, ktoré sa opierajú o rôznu právnu úpravu. Môžeme ich zjednodušene rozdeliť do týchto nasledovných skupín:

 1. Podpora poskytovaná v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
 2. Podpora poskytovaná v rámci programu rozvoja vidieka:
  • Opatrenie č.1.1 - Modernizácia fariem
  • Opatrenia č.1.2 - Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
 3. Opatrenie agroenviromentálne platby
  • základná podpora
  • integrovaná produkcia
  • ekologické poľnohospodárstvo
  • ochrana proti erózii
 4. Podpora klčovania
 5. Štátna pomoc

stiahnuť celý dokument