Niektoré skúsenosti z vínnej turistiky na južnej Morave

Niektoré skúsenosti z vínnej turistiky na južnej Morave

Ing. František Mach, CsC.
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky

Pre Slovensko sú zvlášť podnetné skúsenosti z rozvoja vínnej turistiky na južnej Morave. Rozvoju vínnej turistiky predchádzalo založenie v roku 2002 Národného vinárskeho centra, obecne prospešná spoločnosť. Sídlom Národného vinárskeho centra / NVC / je historický zámok vo Valticiach na južnej Morave. Jedným z cieľov činnosti NVC je podporiť rozvoj vínnej turistiky a každoročne organizovať súťaž „Salón vín ČR“. Do súťaže sa vyberajú najlepšie vína z nominačných regionálnych súťaží. Na základe prihlášky vinára organizátori odoberajú u vinára vzorky vín priamo v pivnici. Vína, ktoré sa dostanú do „Salónu vín ČR“ má možnosť návštevník ochutnať po celý rok v priestoroch zámku vo Valticiach.

Národné vinárske centrum vydáva odbornú vinársku literatúru, ako napríklad Pivničné hospodárstvo, Cesta k špičkovým vínam, Dozrievanie vín v barikových sudoch a podobne. Pre záujemcov organizujú odborné školenia, semináre a iné vzdelávacie podujatia, do ktorých sa prihlasujú najmä vinári, somelieri, degustátori a ďalší priaznivci vínnej turistiky. NVC úzko spolupracuje i s Vinárskym fondom ČR, najmä pri propagácii vín doma i v zahraničí.

O tom, že vinohradníctvo a vinárstvo v ČR za roky 1990 - 2010 bolo úspešne, svedčí štatistika, podľa ktorej sa za toto obdobie zdvojnásobila výmera obrábaných vinohradov. Zásluhu na tom úspechu má zriadený Vinársky fond ČR, ktorý všestranne podporoval výsadbu nových vinohradov z domácich štátnych zdrojov, ale i z prostriedkov EÚ.

Národné vinárske centrum ČR realizuje od roku 2006 spolu s Juhomoravským krajom, CCRJM, Nadáciou Partnerstva, Cechom českých vinárov s finančnou podporou Vinárskeho fondu ČR, „Projekt podpory a propagácie vinárskej turistiky na Morave a Čechách“. Realizovaný projekt využíva vzájomnú výhodnú kooperáciu jednotlivých odvetví výroby v regióne, čím sa cestovný ruch takto stáva významným prvkom rozvoja celého regiónu.

Podľa slov Ing. Pavla Kršku z Národného vinárskeho centra, zmapovanie ponúk vínnej turistiky bolo najťažšou časťou realizácie projektu. Aktivít vinárov a zaujímavých miest v regióne je veľa. Nie všetci vinári však mali záujem zapojiť sa do projektu. V súčasnosti však databáza obsahuje viac ako 600 položiek, ktoré môže turista navštíviť. Ide najmä o vinárske prevádzky s možnosťou nákupu vína, vinotéky, vínne pivnice a iné zariadenia. Autori projektu vydali ucelený materiál o vínnej turistike na Morave a Čechách v jazykových mutáciách, češtiny, nemčiny, angličtiny, ruštiny a poľštiny. Ďalej boli vydané mapy vinárskej turistiky podľa jednotlivých oblasti t. j. Moravy /Znojemska, Mikulovská, Veľkopavlovická a Slovácka podoblasť /, Čechy s podoblasťami/, / MÄ›lnická a Litoměřická /. V rámci projektu sa uskutočnila i certifikácia kvality zariadení vínnej turistiky v ČR.

stiahnuť celý dokument