Agroturistika vo vinohradníckych regiónoch Slovenska

Agroturistika vo vinohradníckych regiónoch Slovenska

Ing. František Mach, CSc.
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra

Vinohradnícka výroba na Slovensku má bohatú tradíciu, najmä vo vhodných prírodných podmienkach s teplým podnebím a na juh orientovanými svahmi, ako napríklad pod Malými Karpatmi. Ešte v začiatku 90. rokov bolo na Slovensku viac ako 30.000 ha. rodiacich vinohradov. Dnes je výmera vinohradov intenzívne obrábaných a rodiacich len okolo 10.000 ha., čo je asi tretina pôvodnej výmery. Pod tento pokles výmery vinohradov sa podpísal nezáujem o stratovú výrobu, nakoľko sa neprijali opatrenia na podporu rozvoja tohto tradičného odvetvia výroby na Slovensku. Ďalšou príčinou je rast ceny vstupov do výroby najmä chémie, pohonných hmôt, techniky a i ľudskej práce. Umožnil sa dovoz zahraničných dotovaných produktov, ktorý postupne likvidoval domácich výrobcov. Chýbali aj investičné zdroje, ktoré napríklad v českej republike zabezpečili nárast výmery vinohradov z 10.000 ha. na súčasných 20.000 ha. vinohradov. Pri vstupe SR do EÚ bola pre Slovensko stanovená kvóta približne 22 tisíc hektárov vinohradov.

Vinohradnícka výroba na Slovensku sa nachádza v 6. vinohradníckych oblastiach, 40 vinohradníckych rajónov a 624 vinohradníckych obcí. Vinohradnícka oblasť je základnou jednotkou v regionálnom členení vinohradníckych plôch a vyznačuje sa relatívne homogénnymi podmienkami ovplyvňujúcimi charakter a kvalitu vína. Vinohradnícky rajón je časť vinohradníckej oblasti, vyznačuje sa vyšším stupňom homogenity ovplyvňujúcim kvalitu a charakter vína. Slovenské vinohradnícke oblasti sú na severnej hranici pestovania viniča hroznorodého v Európe alebo tesne pod ňou.

Podľa regionalizácie cestovného ruchu v SR, spracované Ústavou turizmu v Bratislave v spolupráci s AUREX s.r.o., Bratislava pre Ministerstvo hospodárstva SR je na Slovensku 21 regiónov cestovného ruchu. Do vínnej turistiky sa na Slovensku zapájajú tieto regióny :

  • Bratislavský región - Malokarpatský subregión
  • Záhorský región - Skalica a okolie
  • Dolnopovažský región - Trnava a Hlohovec
  • Nitriansky región - vinohradnícke obce v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky
  • Hornonitriansky región - Topoľčany, Oponice, Radošina a iné
  • Ipeľský región, Krupina, Dudince, Sebechleby, Levice, Šahy, Veľký Krtíš, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Vinica
  • Dolnozemplínsky región, Sobrance, Trebišov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Viničky a ďalšie

stiahnuť celý dokument