Úvodná stránka
Malokarpatská turistická informačná kancelária

Kráľovská Modra oslavovala Kráľovská Modra oslavovala

Koncom septembra si mesto MODRA pripomenulo 400 rokov od udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Rudolfom II. Habsburským. Modrančania pri tejto príležitosti pripravili pre seba a návštevníkov bohatý kultúrny program a celý rad výstav.

         Už v piatok prvý deň slávnosti sa konal odborný seminár pod názvom „Modra v premenách storočí“. V nemeckom evanjelickom kostole sa konala slávnostná akadémia za účasti predstaviteľov mesta a vzácnych hostí. Organizátori otvorili viaceré výstavy, ako napríklad v Hornej bráne pod názvom „Živé remeslo hrnčiarstva“, v Starej radnici „Výsadné listiny mesta Modry“, v Múzeu Ľ. Štúra „Z výtvarných zbierok SNM - MĽŠ“ a ďalšie výstavy. Pre účastníkov slávnosti boli zaujímavé napríklad výstava prác miestnych seniorov, predstavili sa i modranskí výtvarníci a keramikári, ako napríklad maliar Ľubomír Rapoš, Wili Bay, akad. sochár Milan Marciňa, modranský fotoklub a ďalší vystavovatelia.

         Vyvrcholením osláv bol sobotňajší sprievod za účasti prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Sprievod v dobových krojoch bol pre účastníkov slávnosti z celého Slovenska zaujímavý a verne priblížil dobu pred 400 rokmi. Zaplnené námestie Ľ. Štúra v Modre bolo počas slávnostného sprievodu svedkom historických udalostí zo starej Modry.

         Na pódiách mesta sa vystriedali desiatky umelcov, ktorí rozveseľovali účastníkov slávnosti. Už v piatok vystúpila ľudová hudba Mira Dudíka, folklórny súbor Oravan, Banjo Band Ivana Mládka, v sobotu a v nedeľu dychové hudby Vinosadka, Skaličané, Vištučanka, Šarfianka, ďalej domáca detská folklórna skupina Magdalénka, známa hudobná skupina Bukasový masív z Modry, skupina Cigánski diabli a ďalšie známe hudobné skupiny, medzi ktorými bol i folklórny súbor piesni a tancov Živca z Poľska.

         Program obohatili i členovia domáceho vinohradníckeho a vinárskeho spolku VINCÚR, ktorí ponúkali svoje odrodové vína v Mestskej pivnici Starej radnice.

Na nádvorí Starej radnice piekli prasiatko a poľovníci tu ponúkali guláš z diviny.

Do programu sa zapojili miestni skauti, Občianske združenie Kráľovan, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, ktorá pripravila výstavu dobových a súčasných fotografii pod názvom „Modra - hlavné mesto vína a keramiky“. Večerný program končil ohňovou šou, ale aj pestrým ohňostrojom a vystúpeniami hudobných skupín. Slávnosti sa uskutočnili za dobrého počasia a spokojnosť vyjadril i primátor mesta Ing. Peter Majtán, viceprimátor Mgr. Daniel Zoch a ďalší členovia organizačného štábu slávnosti.

                                                                                                     J. Soukupová, MODRA