Vištuk

Vištuk

(175 m n.m.), 900 85, 1 290 obyvatelov

Archeologické nálezy svedčia, že chotár obce bol osídlený už v dobe lengyelskej kultúry (3500 až 4000 pred n.l.). Prvá zmienka o Vištuku je z roku 1244 v listine uhorského kráľa Belu IV. Po spustošení oblasti Tatármi (1241- 42) bol Vištuk kolonizovaný Nemcami, ktorí boli prevažne vinohradníkmi. V prvej polovici 16. stor. nastal úpadok Vištuka a oblasť bola v roku 1540 kolonizovaná chorvátskymi utečencami. Vištuk ležal v údolí troch potokov a boli tu vybudované rybníky. V 16. stor. zaznamenal nebývalý rozvoj a obec patrila medzi najväčšie v červenokamenskom panstve. V tomto období tu bol postavený kostol (1573). 17. stor. bolo poznamenané stavovskými nepokojmi a obec bola pustošená. Nepokoje pretrvávali i v 18. stor., kedy bola obec 3x vypálená. V 19. stor. sa obec výrazne rozrastá a zveľaďuje. Veľkým Vištučanom bol Anton Benčič (1745 -1808), ktorý patril k priekopníkom bernolákovskej slovenčiny. Poľnohospodárstvo a vinohradníctvo bolo hlavným odvetvím príjmov obyvateľstva. Ženy boli výborné čipkárky a krásne vyšívali.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1573, prešiel mnohými rekonštrukciami. kaplnka sv. Anny z roku 1898 (na mieste kostolíka sv. Egídia zo 16. stor.), božia muka zo 16. stor.

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti
Rím. Kat. kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1573, gotický základ, prešiel mnohými rekonštrukciami
Kaplnka sv. Anny z roku 1898 (na mieste kostolíka sv. Egídia zo 16. stor.)
Božia muka zo 16. stor.

Kultúrno-spolocenské a športové zariadenia
Futbalové ihrisko, Kino