Limbach

Limbach

(190 m n.m.), 900 91, 930 obyvatelov

Najstaršie údaje o obci sa spájajú s potokom Hliník, ktorý sa spomína v listine kráľa Ondreja II. z roku 1208. Najstaršie zachovaná písomná zmienka pochádza z roku 1390. Pôvodný názov obce - Hliník pravdepodobne súvisel s hlinitým potokom, ktorý stekal z Karpát. Po tatárskych vpádoch obec osídlili kolonisti z Bavorska a Rakúska, ktorí tvorili uzavretú komunitu až do roku 1945, kedy boli vysťahovaní do Nemecka. Po roku 1945 Limbach osídlili obyvatelia slovenskej národnosti. Limbach je typická vinohradnícka obec, ležiaca na úpätí Malých Karpát, v ktorej je zachovalá pôvodná architektúra. V okolí obce boli postavené rekreačné strediská s množstvom chát a značenými turistickými chodníkmi. Limbach je známy hlavne vínom „Limbašský silván“.

Pozoruhodnosti: evanjelický a.v. kostol z r. 1830, upravený v r. 1930 v klasicistickom štýle, rím. kat. kostol sv. Teobalda z 15. stor., chránený prírodný výtvor Limbašská vyvieračka.

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti :
Evanjelický kostol z roku 1830, upravený v roku 1930, klasicistický štýl, ul. Vinohradnícka 34
Rímsko-kat. kostol sv. Teobalda z 15. storocia, ul. Cintorínska 5
Prírodná rezervácia nad Šenkárkou, Zlatá studnicka
Chránený prírodný výtvor Limbašská vyvieracka
Tradicné kultúrne podujatia :
Fašiangové plesy, február
Pochovávanie basy Limbašské hody, apríl
Silvestrovská zábava, december
Kultúrno-spolocenské a športové zariadenia :
Miestna ludová knižnica, Vinohradnícka ul.
Futbalové ihrisko TJ Karpaty Limbach, ul. Vinohradnícka 70
Kolkáren, ul. SNP 82
Chatové turistické oblasti :
Slnečné údolie
Limbašská dolina
Grajdy

www.hotellimbach.sk
www.weinbau-malatschek.sk/