Zaujímavosti o Bratislave

Zaujímavosti o Bratislave

Bratislava je oddávna kultúrnym centrom Európy. Na území mesta sa stretávame s pamiatkami starovekých kultúr /Kelti, Rimania/.

V 9. storočí bola významným centrom Veľkomoravskej ríše.

V rokoch 1536 - 1783 bola hlavným mestom Uhorského kráľovstva.

V 19. storočí bola centrom národnoobrodzovacieho boja za práva a požiadavky slovenského národa, ktorý vyústil do kodifikovania slovenského jazyka v roku 1843.   

V roku 1465 kráľ Matej Korvín zriadil v Bratislave prvú vysokú školu na území Slovenska - Academiu Istropolitanu. V súčasnosti je v Bratislave 5 vysokých škôl, sídli tu Slovenská akadémia vied, vo vedeckých ústavoch pracuje vyše 40% vedeckého potenciálu Slovenskej republiky.    

V Bratislave sídlia vrcholné národné kultúrne ustanovizne: Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenská filharmónia, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Tlačová agentúra Slovenskej republiky /TA SR/, Slovenská filmová tvorba, a mnohé ďaľšie.V starom meste je Mestská pamiatková rezervácia, zachovalý urbanistický súbor kultúrnych pamiatok na rozlohe 46,54 ha.   

Geografická poloha Bratislavy na križovatke starovekých obchodných ciest spájajúcich severnú Európu s južnou /Jantárová/ a západnú s východnou /Podunajská cesta/ oddávna predurčila Bratislavu za významné centrum obchodu. Hustá obchodná sieť, 16 obchodných domov, 42 ubytovacích zariadení s kapacitou 6349 lôžok, veľkokapacitné kongresové haly, kultúrne dedičstvo a pohostinnosť obyvateľov mesta, to všetko vytvára ideálne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. V Bratislave je okolo sto cestovných kancelárii, ktoré ponúkajú komplexné služby návštevníkom Bratislavy i celého Slovenska.   

Na území mesta evidujeme súbor siedmich národných kultúrnych pamiatok: Academiu Istropolitanu, Bratislavský hrad, budovy Evanjelického lýcea, Devínsky hrad, Konkatedrálu sv. Martina, rímsko-germánsku usadlosť z 3. storočia - Villu Rusticu a Slavín (cintorín a pamätník padlím v 2. sv. vojne), ako aj vzácne mauzoléum s hrobkou “zázračného rabína" Chatama Sophera.   

Významné medzinárodné podujatia v Bratislave sú: Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavské jazzové dni, Kultúrne leto, Bienále ilustrácii Bratislava, výstava kvetov Flóra Bratislava, chemický veľtrh Incheba, Dunajské veľtrhy, Medzinárodný atletický míting Slovnaft, Medzinárodné jazdecké preteky Grand Prix Bratislava CSIO.