Záhorská Bystrica

Záhorská Bystrica

Rozloha: 32,3 km2
Počet obyvateľov: 1816
Hustota obyvateľov na km2: 56

Jej územím viedla už v staroveku významná obchodná cesta, čo dokumentujú i archeologické náleziská hradísk, osád a pohrebísk.Prvá písomná správa je z r.1314.Obec si dodnes napriek modernej zástavbe zachovala dedinský kolorit s typickými dlhými radovými domami a hlbokými dvormi.Susedí so známym pútnickým miestom stredoeurópskeho významu - Mariankou.