Vrakuňa

Vrakuňa

Rozloha: 10,3 km2
Počet obyvateľov: 18 492
Hustota obyvateľov na km2: 1795

Hisória osady je spojená s dávnou obchodnou „jantárovou cestou“, ktorá tu prechádzala Malým Dunajom.
Na pôdoryse historickej osady však, žiaľ bolo v minulom období vystavané sídlisko, ktoré zahla-dilo stopy po tomto osídlení.Územie Vrakune v súčasnosti plní obytnú funkciu.