Vajnory

Vajnory

Rozloha: 13,3 km2
Počet obyvateľov: 3386
Hustota obyvateľov: 255

Miestna časť Bratislavy známa najmä vinohradníctvom /názov obce odvodený od pestovania hrozna/.Ako osada kráľovských prakovníkov sa spomína r.1237.
V 17.stor.bola osídlená Chorvátmi.Obec je známa bohatým folklórom - výšivky,kroj,rezbárske a maliarske výrobky,nástenné maľby v domácnostiach, ako i tradičnou dychovou hudbou.Pozoruhodnosťami sú:pôvodne gotický kostol zo 14.stor.barokovo prestavaný, múzeum Vajnorský ľudový dom.