Turistické atrakcie v Bratislave

Turistika

Bratislavský hrad
     Patrí k najvýznamnejším dominantám Bratislavy. Viaže sa k nemu i prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907. Salzburské letopisy spomínajú hrad slovenského kniežaťa Brezalausqurc, neskoršia správa bavorského letopiscu Aventína uvádza názov Braslavespurch. Palác s centrálnym dvorom a 4 nárožnými vežičkami bol postavený za čias panovania uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského v 15. storočí. V roku 1811 oheň zničil palác, prístavby i značnú časť Podhradia. Po rekonštrukcii v rokoch 1953 - 1968 bývalé kráľovské sídlo prispôsobili potrebám štátnej reprezentácie a svoje miesto tu našli aj historické expozície Slovenského národného múzea.

Devín, (212 m n.m.) 
     Hrad a obec na sútoku Dunaja a Moravy. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Hradné bralo bolo osídlené v praveku od eneolitu, v dobe rímskej tu bola predsunutá rímska stanica patriaca vojenskému táboru Carnuntum /neďaleko Hainburgu v Rakúsku/. Opevnenie na hradnom vrchu vybudovala už tamojšia rímska posádka. Významná slovanská pevnosť a kmeňové sídlo slovanských kniežat písomne doložené vo fuldských análoch z r. 846 ako pevnosť Dowina. Devín bol dôležitým vojenským centrom Veľkomoravskej ríše, v 9. storočí tu sídlil Mojmír a Rastislav. Po zániku Veľkomoravskej ríše bol hrad súčasťou uhorských pohraničných strážnych hradov na západe. Kamenný hrad je prvý raz doložený v r. 1288. V 1. polovici 15. storočia a v 16. storočí Devín prestavali na goticko-renesančnú pevnosť. Od r. 1635 až do r. 1918 patril Pálffyovcom. V r. 1809 ho zničili napoleonské vojská. V národnej samobytnosti Slovákov, od r. 1836 miesto výletov uvedomelej generácie. Pamätný je výlet 24. apríla 1836, na ktorom prijali program pozdvihnutia slovenského ľudu. Po oslobodení od r. 1959 sa tu konali Slovanské dni. Od roku 1973 je v hradnom areáli archeologický výskum  a konzervácia hradných ruín. Súčasne je prístupný verejnosti. Devínska hradná skala je chránený prírodný výtvor. Pôvodne samostatná obec. Devín sa vyvinula z podhradia. Najstarší doklad z roku 1327, od 15. storočia zemepánske mestečko. V roku 1946 bol Devín pripojený k Bratislave.

Konkatedrála sv. Martina
    Gotický chrám s počiatkom zo 14. storočia, v 16. storočí korunovačný chrám uhorských kráľov - od roku 1563 do roku 1850 tu korunovali 11 uhorských panovníkov a 8 kráľovských manželiek. Baroková kaplnka sv. Jána Almužníka je dielom významného rakúskeho sochára Juraja Rafaela Donnera. Známa je olovená socha sv. Martina na koni tiež od J. R. Donnera z roku 1734. Na južnej strane veže sa nachádza gotická kaplka českej kráľovnej, postavená v 1. pol. 15. storočia pre Žofiu, vdovu po českom kráľovi Václavovi IV.. Výška veže je 85 m a na vrchole sa nachádza pozlátený vankúš (2 x 2), na ktorom je 1 m vysoká a 300 kg vážiaca napodobenina uhorskej kráľovskej koruny.

Kaštieľ v Rusovciach
   Obklopený je rozsiahlym parkom s bohatou a vzácnou zeleňou a reprezentuje romanticky chápanú anglickú gotiku 19. storočia, tzv. windsorský sloh. V minulom storočí bol kaštieľ sídlom rusovského panstva a považoval sa za najkrajší v Mošonskej župe. Objekt je bohato zdobený vežičkami a cimburím, šľachtických majiteľov Zichyovcov a Henckelovcov pripomínajú ich rodové erby na fasáde a v interiéroch. Kaštieľ je zaujímavý aj tým, že začiatkom 20. storočia tu žil gróf Elemír Lónyay s manželkou Štefániou, belgickou princeznou, vdovou po následníkovi trónu Rudolfovi Habsburskom.

Devínska Kobyla
    Národná prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1964, obnovená v r. 1986, rozloha 101 ha, s bohatou teplomilnou panónskou flórou a faunou. Vápencová skalná step so vzácnymi rastlinami a živočíchmi. Pri Devínskej Vsi na terasovom stupni vo vrstvách zlepencov, piesok, pieskovcov a vápencov /Sandberg/ nachádzajú sa mladotreťohornej skameneliny. Cez rezerváciu vedie náučný chodník.

Bratislavský lesný park
    Komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o výmere 17056 ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území Bratislavského lesného parku sa zabezpečuje rozvoj, ochrana a využívanie lesného porastu,koordinuje hospodársky, rekreačný, športový a kultúrny život. Sieť upravených ciest a turistických chodníkov, ktoré spájajú rekreačné miesta na aktívny a pasívny odpočinok. V lesoparku je 32 upravených a hygienicky kontrolovaných studničiek.

Zoologická záhrada
    Otvorili ju v máji 1960. Chová kolekciu 720 živočíchov v 170 druhoch. ZOO Bratislava je zapojená do desiatich medzinárodných projektov záchrany ohrozených druhov. Okrem toho prevádzkuje pohotovostné záchranné zariadenie pre poškodené dravé vtáky z prírody. Jej vysokú odbornú chovateľskú úroveň oceňujú i v zahraničí. Otvorená je: apríl - september 800 - 1900 hod., október - marec 900 -1700 hod.

Botanická záhrada
    Založená bola v roku 1942 na pozemku okolo Lanfranconiho vily na rozlohe 6,6 ha. V r. 1946 začali s výstavbou skleníkov na rozlohe 439 m2. Skleníkové expozície vzbudzujú najväčší záujem verejnosti. Návštevníci sa môžu oboznámiť so zbierkou kaktusov, kvitnúcich orchideí, vidieť rodiace banánovníky, citrónovníky, figovníky a iné menej známe rastliny trópov a subtrópov.    V šesťdesiatich rokoch nadobudla záhrada parkový charakter. V areáli záhrady rastie asi 70 druhov jedlí, smrekov, borovíc a množstvo listnatých stromov a kríkov, ktoré tu nachádzajú vhodné podmienky na samoobnovu. V rozáriu je expozícia okolo 150 druhov ruží. Návštevná sezóna sa začína 1. apríla a trvá do 31. októbra, denne od 900 do 1800 hod.

Zlaté piesky - Bratislava
   Stredisko Zlaté piesky je najväčší rekreačný športový areál na území hlavného mesta SR, Bratislavy. Je lokalizovaný na okraji mesta, pri hlavnom ťahu cesty smerom na Žilinu. Nakoľko ide o spojenie prírodného kúpaliská a ubytovacích kapacít, je tu viac možností ako stráviť chvíle vašej dovolenky.    Firma INTERCAMP, s.r.o. vám môže ponúknuť:- autocamping s kapacitou 300 stanových jednotiek- chatovú osadu turistického typu so spoločnými sociálnymi zariadeniami- bungalovy s vlastným sociálnym zariadením, sprchou, chladničkou, terasou- hotel Flora     Areál Zlatých pieskov ponúka okrem ubytovacích kapacít aj veľa možností na aktívny oddych, prírodné kúpalisko o rozlohe 54 ha, zapožičanie vodných plavidiel, tobogan, minigolf, stolný tenis, tenis, biliard, plážový volejbal.

Areál vodných športov na Vodnom diele Čunove
    Pri vodnom diele Gabčíkovo po oboch jeho brehoch v dĺžke 50 km sa plánuje výstavba ôsmych športovo - rekreačných areálov, poskytujúcich široké možnosti pre pestovanie všetkých druhov vodných športov. Jeden z nich, areál vodného slalomu a zjazdu, je už v prevádzke. Autor pretekárskej časti, Ondrej Cibák, po skúsenosťiach, ktoré získal pri výstavbe olimpíjskej dráhy v Barcelone riešil toto športovisko ako systém dvoch vedľa seba ležiacich dráh, s možnosťou rôzneho vzájomného prepojenia.Takto jestvuje päť variantov s rôznou obtiažnosťou. Celková dĺžka dráh je 816 m s prevýšením max. 6,6 m. Prietoky je možno regulovať od 7 m3/s až do 22 m3/s. Štartovací bazén má rozmery 20 x 40 m. Po absolvovaní jazdy kanálom sa športovci do neho dostanú bez vystúpenia z lode lodným výťahom. V areáli sú k dispozícii šatne, lodenica, sociálne zariadenia a bufet.Podmienky využívania areálu:- športová činnosť sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť účastníkov- prietok vody je zabezpečený dopoludnia od 900 do 1200 hod. popoludní od 1400 do 1800 hod.- v prípade osobitných požiadaviek je možné zabezpečiť preteky aj v iných, vopred dohodnutých časoch- objednávku na využitie areálu doporučujeme nahlásiť minimálne dva dni pred požadovaným termínom na tel. čísle: 07/ 62 85 06 68, 07/ 62 85 08 30- poplatok za využitie areálu zahŕňa pustenie vody, použitie parkoviska, použitie šatní, WC a spŕch.

MINISLOVENSKO v Čunove
   Vodné dielo Gabčíkovo sa rozvíja do ďalších dimenzií. V súčasnosti je aktuálna výstavba areálu MINISLOVENSKO, kde sa buduje i východisková stanica pre jazdecký klub KORA.    Priestor na výstavbu MINISLOVENSKA v rozsahu 10 ha sa nachádza na Vodnom diele v Čunove, neďaleko známeho areálu "Vodných športov - Divoká voda". Priamo na medzinárodnej cyklotrase Viedeň-Bratislava-Budapešť.     Areál MINISLOVENSKO je v prípravnej fáze výstavby s cieľom prezentovať v zmenšenej mierke výrazné dominanty krajiny, architektúry, histórie a kultúry Slovenska.    V súčasnosti je v prevádzke Galéria MINISLOVENSKO, kde možno vidieť modely študentov FA STU v mierke 1:100 a 1:25. Sú tu hrady, zámky, ľudová a sakrálna architektúra, ako aj exponáty Vodného diela Gabčíkovo. Galéria je otvorená od 1. marca 2000 do 15. decembra 2000 od 1000 hod. do 2000 hod. Do galérie je vstup možný aj na kolieskových korčuliach denne od pondelka do nedele: Tel./fax:07/ 628 50 979.    Minislovensko je východzou a cieľovou stanicou pre turistiku na koňoch. Od 1. marca 2000 bude vo výbehu 16 koní rôznych kategórií - od kľudných ťahúňov koča - až po rýchle športové kone. Trasy kočom, ako aj v sedle sú 5, 10 a viac kilometrové, ktoré vedú krásnou podunajskou prírodou v okolí Vodného diela Gabčíkovo.    Turistiku na koňoch zabezpečuje Jazdecký klub KORA, Čunovo - predseda pán Tibor Krist. Tel./fax: 62850979, 62850978. Adresa: Poľnohospodárske družstvo DUNAJ, Čunovo.

Kontakt: Nadácia MINISLOVENSKO
Predseda Ing. Peter Zelenák, Tel./fax: 07/ 628 50 979.Služby:1. Vyhliadkové jazdy kočom - krátke do 10 km, dlhé nad 10 km.2. Jazdenie v sedle - dĺžka trate podľa požiadaviek zákazníkov.3. Škola jazdenia - základný výcvik v areáli, jazda v prírode.4. Jazdenie v hale počas zimných mesiacov a v nepriaznivom počasí.Všetky služby ponúkame od pondelka do nedele, od 1000 hod. - do 2000 hod. a podľa telefonických objednávok.

Ponuka pre cykloturistov:Dunajská cyklocesta z Petržalky do Gabčíkova:Dĺžka: 64 km
    Trasa začína pri Prístavnom moste a pokračuje asfaltovým chodníkom dolu prúdom Dunaja. Chodník zviera zľava rieka, sprava panelový komplex sídliska Petržalka. Lužným lesom míňame bratislavskú miestnu časť Rusovce a okrajom časti Čunovo prichádzame k prehradeniu starého koryta Dunaja. Ním prejdeme na cestu, po ktorej prídeme medzi starým korytom Dunaja a plavebným kanálom až k vodnému dielu Gabčíkovo. Ak nefúka vietor, môžme ísť aj po vyasfaltovanej hrádzi popri plavebnom kanáli. Vpravo od nás míňame obec Dobrohošt, neskôr Vojku nad Dunajom s kompou do Kyselice. Keď prejdeme popri Bodíkoch, čaká nás už iba priama jazda k priehrade vodného diela Gab-číkovo. K nej odbočujeme vľavo a po krátkom stúpaní sa dostávame na korunu priehrady, kde sú občerstvovacie bufety a odpočívadlá. Môžme si obzrieť i plavebné komory. Na konci priehrady sa napojíme na trasu č. 1. Toho času úsek Čunovo-Kyselica kompa pre stavebné práce uzavretý, cykloznačenie demontované.