Staré Mesto

Staré Mesto

Rozloha: 9,7 km2
Počet obyvateľov: 47 808
Hustota obyvateľov na km2: 4928

Historické jadro Bratislavy, kde sa začali písať najstaršie dejiny mesta,kde sa sústreďovala i sústreďuje kultúra kde sa nachádza najbohatšia obchodná sieť.