Rusovce

Rusovce

Rozloha: 25,5 km2
Počet obyvateľov: 1695
Hustota obyvateľov na km2: 66

Časť Bratislavy /od r.1972/ na pravom brehu Dunaja.
Za cisára Domitiana /81-96 po Kristovi/ sa tu nachádzala rímska vojenská posádka Gerulata. Roku 1203 sa Rusovce spomínajú ako „terra Uruzwar“ v listine kráľa Ondreja ll.V 16.stor.sa tu usadili Chorváti.Pozoruhodnosťamu Rusoviec sú: Múzeum Gerulata - expozícia antiky v Rusov-ciach. Neogotický kaštieľ typu anglickej gotiky tudorovského obdobia.Kaštieľ je súčasťou oplo-teného areálu, v ktorom sú umiestnené hospodárske budovy, koniarne a vrátnicve, postavené v tom istom duchu. V okolí kaštieľa sa rozprestiera anglický park so vzácnymi jedincami listna-tých a ihličnatých stromov.Pri parku kaštieľa sídli v modernom divadle Slovenský ľudový ume-lecký kolektív /SĽUK/.Daľšími pamätihodnosťami sú - barokový farský kostol sv.Márie Magda-lény z r.1608,evanjelický kostol a románsky kostol sv.Víta,postavený zo stavebného materiálu Gerulaty, ojedinelá románska pamiatka na území Bratislavy.