Rača

Rača

Rozloha :23,8 km2
Počet obyvateľov: 21 071
Hustota obyvateľov na km2: 885

Časť Bratislavy /od r.1946/ na východnom úpätí Malých Karpát s bohatou vinohradníckou tradíciou,obľúbené výletné miesto Bratislavčanov.Ako „villa Racha“ sa spomína už r.1237, no dôkazy o osídlení pochádzajú už z konca 8.stor..Prvý písomný doklad je z r.1245.Pôvodnými obyvateľmi boli Slovania.Po vpáde Tatárov sem od 13. stor. prichádzajú nemeckí kolonisti, v 16. stor. zas Chorváti, ktorí podporili slovenský živel.Pozoruhodnosťami sú najmä gitický rímsko -katolický kostol sv.Filipa a Jakuba zo 14.stor., neskoršie prestavaný v renesančnom a barokovom slohu a evanjekický kostol z 19.stor., ktorého veža bola dobudovaná začiatkom 20.stor.