Podunajské Biskupice

Podunajské Biskupice

Rozloha: 42,5 km2
Počet obyvateľov: 20 600
Hustota obyvateľov na km2: 485

Ležia na okraji Žitného ostrova.Archeologické nálezy dokazujú osídlenie z čias rímskej expanzie /rímsky míľnik a časť rímskeho nápisu na kameň/.Najstarší písomný doklad /nemecký názov Kirbach/ je z rokov 1260 - 70, kde bola majetkom ostrihomského arcibiskupa Annona.Roku 1536 sa Podunajské Biskupice uvádzali ako mesto.Súčasťou Bratislavy sú od r.1972.K najzaují-mavejším historickým pamiatkám patrí kostol sv.Mikuláša z 13.stor., neobarokový kostol sv. Jo-zefa zo 17.stor., klasicistický Trojičný stĺp z r.1730 a secesná stavba Miestneho úradu.