Petržalka

Petržalka

Rozloha: 28,7 km2
Počet obyvateľov : 126 564
Hustota obyvateľov na km2: 4410

Najmladšia a najväčšia časť Bratislavy.Je najväčším sídliskom na Slovensku.Chotár sa prvý raz spomína v 13.stor., kedy tu existovala osada Pečenehov, ktorí vykonávali strážnu službu.Po ta-társkom vpáde bolo územie vyľudnené.Osídlenie začalo opäť vznikať až v 17.stor.Územie bolo však i naďalej len riedko obývanou, prevažne rekreačnou oblasťou s bohatými sadmi prevažne marhuľových stromov.Mestskou časťou je od r.1946.Výstavba dnešných panelových domov za-čala až v sedemdesiatych rokoch.