Nové Mesto

Nové Mesto

Rozloha: 37,6 km2
Počet obyvateľov: 40 001
Hustota obyvateľov na km2: 1064

Ešte začiatkom minulého storočia bolo toto územie riedko osídlené, na svahoch Malých Karpát sa rozprestierali vinohrady /ich značná časť sa zachovala dodnes./ Z Račianského mýta a Dobyt-čieho trhu /Trnavské mýto/ vychádzali dôležité spojnice.Dôležitou udalosťou bolo postavenie konskej železnice r.1840 /najstaršia u nás a jediná na svete dochovaná z obdobia, v ktorom vznikla/.Táto mestská časť má najrozvinutejší chemický priemysel, je tu najviac športových zariadení a najviac poľnohospodárskych a lesných plôch.