Lamač

Lamač

Rozloha: 6,5 km2
Počet obyvateľov: 7232
Hustota obyvateľov na km2: 1113

Súčasť Bratislavy od roku 1946.Pôvodná osada Blumenau / na návrší nad cestou / zanikla r.1241 po tatárskom vpáde.R 1288 je ako poddanskú obec Bratislavy potvrdil kráľ Ladislav. Začiatkom16.stor.sem prichádzajú Chorváti. 22 júla 1866 sa tu odohrala posledná bitka prusko-rakúskej vojny.Na miestnom cintoríne je spoločný hrob padlých vojakov v tejto bitke.