Karlova Ves

Karlova Ves

Rozloha: 11,0 km2
Počet obyvateľov: 31 403
Hustota obyvateľov na km2: 2855

Patrí k najstaršie osídleným územiam dnešnej Bratislavy.Archeologickém nálezy dokumentujú praveké osídlenie /neolit,doba bronzová železná, rímske i slovanské sídliská/.Na toto osídlenie priamo nadväzuje odada,ktorú dal vybudovať bratislavský richtár Jakub r.1288.Súčasťou Bratislavy je od r. 1945.Je významnou zásobarňou pitnej vody.Bioklimaticky je najzdravšou mestskou časťou.K najzaujímavejším pamiatkám patrí Mestská vodáreň, postavená r.1886 na dunajskom ostrove Sihoť /nem.Käsmacher/.