Dúbravka

Dúbravka

Rozloha: 8,6 km2
Počet obyvateľov: 38 940
Hustota obyvateľov na km2: 4528

Mestská časť Bratislavy od r.1946.Pôvodná obec existovala už v 14.stor. a patrila hradu Devín.Prvý písomný doklad,ktorý je spojený s jej kolonizáciou Chorvátmi z r. 1576.Roku 1866 sa v jej chotári skončila prusko-rakúska vojna,pri ktorej obec vyhorela.K pozoruhodnostiam patrí barokový kostol sv.Kozmu a Damiána z r.1723, bočný oltár pochádza z Donnerovej dielne, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z konca 16.stor. a národná kultúrna pamiatka Villa rustica - zvyšky rímskej provinčnej architektúry, ktorá je zapísaná aj na zozname UNESCO.