Devín

Devín

Rozloha: 13,9 km2
Počet obyvateľov: 738
Hustota obyvateľov na km2: 53

Paleontologicky /prírodná rezervácia Devínska Kobyla - Sandberg/, archeologicky a historicky /národná kultúrna pamiatka hrad Devín/ najvýznamnejšia mestská časť.Najstaršie správy spo- mínajú „civitas dowina“ už r.864.V tom čase bolo nad sútokom riek Dunaja a Moravy kniežacie hradisko s pohrebiskom.Jedinečná poloha na križovatke dvoch obchodných ciest - dunajskej a „jantárovej“, vplýva na rozvoj osady a rozvoj remesiel.Trhová osada z 11. - 12.stor. sa po udele-ní mestských práv rozrástla na poddanské mestečko.V súčasnosti je Devín vyhľadávaným cie -ľom nielen Bratislavčanov, ale tiež návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia.