Čunovo

Čunovo

Rozloha: 18,7 km2
Počet obyvateľov: 786
Hustota obyvateľov na km2: 42

Mestská časť /od r.1972 / na pravom brehu Dunaja, na hranici s Maďarskom a Rakúskom.Prvá zmienka je z r.1232, keď sa spomína ako Chun.Postupne sa obyvateľstvo miešalo, takže dnes sa tu hovorí štyrmi jazykmi /slovensky, maďarsky,chorvátsky, nemecky/.Medzi pamätihodnosti patrí kostol sv.Michala a kaštieľ so sýpkou.Do katastra Čunova zasahuje vodné dielo Gabčíkovo, ktoré bude perspektívne využívané na rekreačné a športové účely.Dokončený je umelý vodný kanál na divokú vodu, ktorý patrý k najlepším v Európe.