Výstava GO a  Regiontour v  Brne

Výstava GO a Regiontour v Brne


V dňoch 16. - 19. januára sa uskutočnil tradičný stredoeurópsky veľtrh cestovného ruchu GO - Regiontour 2011 v Brne. Výstavy sa zúčastnilo 1100 firiem z 21 krajín sveta, ktoré na ploche 10.500 m ˛ prezentovali ponuky 110 turistických destinácii sveta. Výstavu si prišlo pozrieť viac ako 30 tisíc návštevníkov, ktorí mali možnosť širokého výberu ponuky turistických zájazdov na tohoročnú dovolenku.

V prvý deň veľtrhu sa výstavy zúčastnili predstavitelia rezortov Kamil Jankovský, minister pre miestny rozvoj ČR a zástupcovia samosprávnych krajov z ČR a SR. Slovensko prezentovalo 5 predsedov samosprávnych krajov medzi ktorými bol i predseda BSK Pavol Frešo, ktorý podpísal spoločne s trnavským županom a českými partnermi dokumenty o spolupráci pri rozvoji Baťovho kanálu, ktorý slúži ako turistická vodná cesta a spája moravské regióny so Slovenskom. Predstavitelia samosprávnych krajov rokovali o spoločných témach ako je zdravotníctvo, protipovodňové opatrenia, dopravná infraštruktúra a financovanie krajov. Na veľtrhu sa prezentovali i viaceré mestá a regióny zo Slovenska, o ich ponuku bol veľký záujem domácich návštevníkov.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch predstavila na veľtrhu v Brne Slovensko ako hokejovú krajinu. SACR spoločne s 24 subjektmi cestovného ruchu priblížila návštevníkom veľtrhu prípravy Slovenska na hokejové Majstrovstvá sveta ako i ďalšie novinky zimnej lyžiarskej sezóny a celoročné atraktívne turistické ponuky zo Slovenska. Blížiace sa Majstrovstvá sveta pripomenul v slovenskom stánku maskot GOOOLY, s ktorým sa návštevníci veľtrhu fotili. Veľký záujem bol o vystúpenie tanečného súboru GRIMMY v stánku SACR, ako i o slovenské gastronomické špeciality.

V prvý deň veľtrhu zorganizovala SACR tlačovú konferenciu na tému Slovensko - hokejová krajina, kde prítomným novinárom a zástupcom odbornej verejnosti poskytli informácie o stave príprav Slovenska na hokejový šampionát a ďalšie zaujímavosti z Vysokých Tatier, ale i Košíc a Bratislavy, kde sa budú konať hokejové majstrovstvá. Predstavitelia zimných turistických centier zo Slovenska informovali o skvalitnení poskytovaných služieb pre lyžiarov na Slovensku.

Na výstave v Brne sa tradične prezentuje i Malokarpatská vínna cesta a vinárske mesto Modra, ktorá má dlhoročnú spoluprácu s vinohradníckym mestom Hustopeče na južnej Morave. Na výstave sa každoročne stretávajú primátori mesta Hustopeče a Modry, aby prerokovali program spolupráce na ďalší rok. Primátorka Modry Ing. arch. Hana Hlubocká v doprovode pracovníkov informačných centier a modranských vinárov Vinca Jakubca, Juraja Štiglica a ďalších pripravili na veľtrh viaceré zaujímavé prezentácie. Veľký záujem návštevníkov veľtrhu vzbudila i ponuka Združenia Malokarpatskej vínnej cesty, kde riaditeľka MOS Modra PhDr. Anna Píchová a Jarka Dudová ponúkali nový kalendár podujatí na MVC a viaceré nové vkusné propagačné materiály z regiónu.

Ing. F. Mach, MODRA