Víno Trnavia 2011

V dňoch 18. a 19. marca 2011 sa konal v Trnave už 9. ročník výstavy vína VÍNO TIRNAVIA 2011. Verejná ochutnávka vín sa konala v Športovej hale v Trnave. Účastníci ochutnávky mali vytvorené vynikajúce podmienky pre výber svojich vín, ale i pre posedenie a stretnutie s priateľmi. Organizátori výstavy mesto Trnava v spolupráci so spolkom priateľov vín VÍNOCECH pripravili dôstojné reprezentačné podujatie, vďaka ktorému stúpa v celom trnavskom regióne záujem o kvalitné vína, a tým aj napreduje rozvoj cestovného ruchu v Trnave a okolí.

Vinársky rok 2010 bol z hľadiska výroby hrozna jeden z najhorších za posledné desaťročie. Nepriazeň počasia, vysoké vodné zrážky, tlak hubovitých ochorení na viniči, niekedy i ľadovec, škorce a zver spôsobili nízku úrodu. I napriek týmto problémom sa organizátorom podarilo sústrediť spolu 407 vzoriek vín, z toho 214 bielych, 136 rúžových, 48 červených a 9 sektov zo Slovenska, Čiech a Moravy z ročníkov 2006 – 2010. Hodnotiaca odborná komisia pod vedením enologičky Ing. Gabriely Vojtekovej mala ťažkú úlohu vybrať tie najkvalitnejšie vína a stanoviť v siedmych kategóriách „šampiónov“. Celkove udelili 30 zlatých a 94 strieborných medailí za vystavené vína.

Ako nám prezradila Ing. Gabriela Vojteková vinári potrebovali v minulom roku viac energie a citu pri výrobe svojich vín. Ďalej pokračovala : „Mnohí ostrieľaní vinári fachmani dokázali i napriek nepriaznivému roku vyrobiť excelentné vína. Zvlášť pozitívne hodnotila vystavené rúžové vína s ovocnými, jahodovými, malinovými vôňami a chuťami. Mrzí ma, že v tomto ročníku chýbajú omšové vína, ktoré sú špecifickou kategóriou na Trnavskej výstave.“

Ako nám prezradila hlavná organizátorka výstavy VÍNO TIRNAVIA Mgr. Klára Ondrušová a Marta Tomovičová z MÚ v Trnave, každým rokom stúpal počet hodnotených vín. Najviac vzoriek mali v roku 2009, kedy hodnotili od 126. vinárov až 668 vzoriek vín. Organizovanie výstavy prináša svoje ovocie vo forme nárastu počtu výrobcov kvalitných vín a rastie i záujem ľudí o kultivované spoločenské stretnutie pri víne. Na tohoročnú výstavu vín denne prišlo viac ako 1300 návštevníkov, čo z hľadiska účasti patrí medzi najnavštevovanejšie vinárske podujatia na Slovensku.

Primátor mesta Trnava Ing. Vladimír Butko poďakoval na slávnostnom vyhodnotení výsledkov nielen oceneným, ale všetkým zúčastneným vinárom za ich záslužnú prácu pri obnove vinohradov a vinárskych tradícii v regióne. Svojou prácou cibria vkus i kultúru pitia, ktorá sa čoraz viac stáva spoločenskou príležitosťou pre stretávanie ľudí s dobrou vôľou a mysľou.

Účastníci ochutnávky vín odchádzali domov zo športovej haly v povznesenej nálade, boli spokojní s kvalitou prezentovaných vín, za čo patrí vďaka organizátorom výstavy, predovšetkým z MÚ Trnava a výrobcom kvalitných vín.

F. Mach, MODRA