Ubytovacie služby pre turistov

Seminár o ubytovacích službách

Pre európske vinohradnícke regióny sú charakteristické podmienky ubytovania priamo u vinohradníka, vinára, kde majú možnosť turisti zapojiť sa do vinohradníckych prác, zoznámiť sa s tajomstvami výroby dobrého vína, spoznať život obyvateľov na vidieku.

Mikroregión Červený Kameň spoločne s Neziskovou organizáciou rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Neziskovou organizáciou AGROEDUKA z Trenčína pripravujú pre záujemcov tréningový program pod názvom „Možnosti rozvoja regiónov prostredníctvom podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike“. Tréningový program sa uskutoční 19. – 21. septembra 2011 v penzióne HARMÓNIA v Modre – Harmónii. Školenie je určené pre podnikateľov v malom cestovnom ruchu, záujemcom o podnikanie v ubytovacích službách na vidieku. Lektori z AGROEDUKA poskytnú záujemcom vedomosti a zručnosti pre poskytovanie ubytovacích služieb na súkromí do 10 lôžok. Počas troch dní účastníci sa zoznámia so základnými informáciami o podnikaní v ubytovacích službách, vypracujú si pre vlastnú potrebu podnikateľský a finančný plán, zoznámia sa so Znakmi kvality ubytovacích služieb, marketingom vo vidieckom cestovnom ruchu. Súčasťou školenia budú i témy ako starostlivosť o zákazníka, regionálne produkty, reklama a propagácia vo vidieckom cestovnom ruchu a podobne.

Náklady spojené so školením / prednášky, strava a občerstvenie / hradia organizátori z projektu Program rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013. Účastníci si hradia dopravu, prípadne ubytovanie.

Podrobné informácie získajú záujemcovia na tel. čísle 0903/473 277, resp. 0918/124 794, prihlášky na seminár treba poslať do 05. septembra na Agroeduka, Hlavná 1, 911 05 Trenčín, Ing. Milan Michalička, michalicka@mvlstefanek.sk