Športové stretnutie

Športové stretnutie

Koncom júna sa uskutočnil v Modre – Harmónii druhý ročník športového a spoločenského stretnutia reprezentantov domov sociálnych služieb / DSS / z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie pod názvom „Petangový turnaj“ pripravila MEREMA, zariadenie sociálnej starostlivosti v Modre v spolupráci s Odborom sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 pretekárov, ktorí vytvorili 28 súťažných tímov zo 17. zariadení DSS. Podujatie otvoril Mgr. Ján Duban, riaditeľ MEREMY spoločne s riaditeľkou Odboru sociálnych vecí BSK Mgr. Michaelou Šopovou, primátorkou mesta Ing. arch. Hanou Hlubockou a poslancom BSK Miroslavom Baxom. Športové zápolenie telesne postihnutých pretekárov bolo poznamenané veľkým záujmom o pretek a nasadením všetkých síl. Pri záverečnom vyhodnotení najviac bodov získali pretekári domáceho družstva Silverlink z MEREMY Modra, na 2. mieste skončilo družstvo DSS Javorinská z Bratislavy a 3. miesto si vybojoval tím s názvom Majsterkovia.

Účastníci podujatia mali príležitosť i modelovať keramické výrobky pod dozorom Miroslava Malinovského keramikára z Modry a drotára Ladislava Kunetku z Častej. O príjemný pobyt pretekárov sa postarali pracovníci MEREMY spoločne s Petrom Krivosudským z penziónu HARMÓNIA, kde sa podujatie uskutočnilo. Účastníkom chutil guláš, ale aj ďalšie dobroty, ktoré pripravili organizátori podujatia pre účastníkov. Ako nám na záver povedala Michaela Šopová, podujatie bolo úspešné, účastníkom umožnilo nielen športovať, ale sa i spoločensky stretnúť, nadviazať vzájomné kontakty medzi pretekármi, ale i organizátormi podujatia. Pri odchode z Modry – Harmónie vyjadrili účastníci spokojnosť s prežitým dňom a tešia sa na ďalší III. ročník podujatia.

F. Mach, MODRA