Slávnosť hliny

Slávnosť hliny

Začiatkom septembra sa konal v Modre už tretí ročník Slávnosti hliny – Keramická Modra 2011. Organizátori podujatia SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre, OZ Modranská beseda, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko, Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Slovenská ľudová majolika, Hotel Modra, OZ Kráľovan a Modranskí keramikári pripravili pre obyvateľov mesta a návštevníkov bohatý trojdňový program. Tohoročné podujatie venovali organizátori Habánom a habánskej keramike. Podujatie je súčasťou projektu Tradície z hliny – cesty za poznaním keramického dedičstva – program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko – 2007 – 2013.

Slávnosti hliny začali už v piatok odborným seminárom na tému „Habáni a habánska keramika“. Prednášatelia boli z popredných inštitúcii zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska. Po skončení seminára otvorili organizátori tri keramické výstavy. V Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre otvorili výstavu z dielne Zlatice Ďureje, v Hornej bráne výstavu prác keramikára Mariána Lišku a v SNM Múzeu Ľ. Štúra výstavu Habáni a habánska keramika. Organizátori spoločne pripravili i hrnčiarsky jarmok na Súkenickej ulici, kde sa predstavilo do 50 predajcov keramiky zo Slovenska, Čiech, Moravy a Poľska. Predajcovia ponúkali okrem džbánkarských i kameninové výrobky.

Súčasťou programu boli i tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla a hry pre deti a dospelých. Medzi novinky patrila o country scéna na nádvorí historickej radnice, kde sa predstavili hudobné skupiny Modrý jazdci a Vodopád. Na záver jarmoku sa konal hrnčiarsky alegorický sprievod „Labovka“, ktorý bol zostavený podľa archívnych materiálov zozbieraných keramikárom Heřmanom Landsfeldom. V parku pred sochou svätého Floriána, patróna modranských hrnčiarov a džbánkarov odohrali modranskí ochotníci divadelné predstavenie „Zázrak svätého Floriána“. Vo večerných hodinách sa potom konal „Hrnčiarsky bál“. Súčasťou osláv bol i bohatý kultúrny program na ktorom vystúpili viaceré hudobné skupiny.

Ako nám povedala PhDr. Viera Jančovičová riaditeľka SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre „Slávnosti hliny“ boli úspešné, do Modry pricestovali stovky zvedavých návštevníkov nielen z Bratislavy, ale aj širokého okolia. O občerstvenie návštevníkov sa postarali modranskí vinári, ale aj pohostinstvá, ktoré ponúkali miestne gastronomické špeciality. Pre návštevníkov Modry chceme ešte v tomto roku otvoriť zrekonštruovaný vinohradnícky dom na Kukučínovej ulici v susedstve Galérie Ignáca Bizmayera, kde chceme zriadiť keramické múzeum.