Rozhovor o rodinnej firme z Vinosad

Ochraňujeme kultúrne dedičstvo - Vína z Vinosad

Medzi najúspešnejšie vinohradnícke obce na Slovensku podľa počtu získaných ocenení na výstavách vína bezo sporu patrí obec Vinosady. Táto dvojtisícová obec predtým pod názvom Malé a Veľké Tŕnie sa vyznačuje nielen malebnou prírodou, vinohradmi na svahoch Malých Karpát, ale aj usilovnými a podnikavými ľuďmi, ktorí hneď po 90. rokoch sa začali venovať výrobe vína na vrátených vinohradoch z PaVD Modra. Dnes v obci je registrovaných dve desiatky vinohradníckych a vinárskych firiem. Medzi úspešných vinárov možno zaradiť i firmu VÍNO Hubinský, ktorá hospodári na výmere 7 ha. viníc vlastných a prenajatých. O firme a vinohradníctve v Malých Karpatoch sme hovorili s Jaroslavom Hubinským (J. H.) a jeho synom Dávidom (D. H.).

 • Ako ste začínali s podnikaním vo vinohradníctve a vinárstve ?
 • / J. H. / Podnikáme s vínom už od 90. rokov. Pôvodne som pracoval v rôznych firmách ako vyučený automechanik. Po roku 1998 som sa spolu s manželkou Zuzanou začali venovať vinohradníckej výrobe na ploche 2 ha. viníc. Medzičasom nám doštudoval syn Dávid. Ako čerstvý absolvent SVOŠ v Modre sa začal vo firme venovať výrobe vína. Spolu s manželkou máme vo firme za úlohu obrábanie vinohradov, údržbu mechanizácie a ďalšie práce. Synovia Dávid a Peter sa venujú výrobe a predaju vína.
 • Ako ste vybavení technikou ?
 • / J. H. / Vlastníme tri traktory a potrebné závesné náradie do vinohradov. Musím však povedať, že traktory sú staré, poruchové, čo spôsobuje zvýšené náklady na ich prevádzku. Snažíme sa vinohradnícku techniku svojpomocne opraviť. Ekonomiku vinohradníckej výroby ovplyvňujú vysoké ceny vstupov pohonných hmôt a hlavne chemických ochranných prostriedkov, ktorých cena od roku 1990 niekoľkonásobne vzrástla, zatiaľ čo cena hrozna zostala približne na rovnakej úrovni.
 • Investovali ste prostriedky do technológii na výrobu vína ?
 • / D. H. /Áno, zakúpili sme novú technológiu hlavne na spracovanie hrozna, od mlynkoodzrnovača až po pneumatický lis. Máme i technológiu riadeného kvasenia s možnosťou chladiť a ohrievať mušt. Pri tejto investícii nechceme zostať. Súčasné podmienky podnikania nás tlačia do ďalšej modernizácii výroby vína. Štruktúra odrodovej skladby je pestrá, najviac máme odrody Müller Thurgau, Veltlín zelený, Rulandské biele, Rizling vlašský a rýnsky a z červených odrôd máme Frankovku, Alibernet. Pestujeme i nové slovenské odrody ako Devín a Míliu. Ocenenie sme získali za víno Veltlínske zelené a Devín na výstave vína v Bojniciach, v Modre, v Limbachu a na medzinárodnej výstave VÍNOFÓRUM v Trenčíne
  Niektoré vinohrady máme pod lesom na svahoch Malých Karpát, kde nám raticová zver robila veľké škody pred zberom úrody. Podobne sú chránené operence – škorce, ktoré v modranskom chotári nalietavajú v húfoch na vinohrady. Bude potrebné tieto straty obmedziť účinnými opatreniami na ochranu vinohradov.
 • Ako sa pozeráte na súčasný stav vinohradníckej výroby v Malokarpatskom regióne ?
 • / D. H. / Vinohradnícka výroba vzhľadom na plochu obrábaných vinohradov je v úpadku. Oproti roku 1990 obrábame v súčasnosti na Slovensku iba okolo 10.000 ha. plochy vinohradov, čo je asi 30 % pôvodnej výmery. Na svahoch Malých Karpát je veľká výmera neobrobených vinohradov, ktoré sú odsúdené na zánik. Výsadba mladých vinohradov je náročná na finančné zdroje, ktoré malým podnikateľom chýbajú. Poučiť sa musíme od susedov v ČR, kde oproti roku 1990 rozšírili plochy vinohradov z 10 tisíc na 20 tisíc hektárov k čomu im pomohol Štátny vinársky fond zriadený na podporu vinohradníckej výroby. Na vinohradnícku výrobu v Malých Karpatoch musíme pozerať ako na kultúrne dedičstvo našich predkov, ktoré treba chrániť. Sme členmi Združenia Malokarpatská vínna cesta / ZMVC /, zúčastňujeme sa najúspešnejšieho agroturistického podujatia na Slovensku „Otvorené pivnice na MVC“. Predaj z roľníckeho dvora je jedna z ciest, ako zlepšiť ekonomiku vinohradníckej výroby na Slovensku a teda i v Malých Karpatoch. Pozitívne hodnotíme aktivity Spolku vinohradníkov vo Vinosadoch a i Združenia MVC so sídlom v Modre.
 • Na záver čo očakávate od štátu a z EÚ ? Aké máte plány do budúcnosti ?
 • / D. H. / Hlavným problémom je modernizácia vinohradníckej výroby. K tomu by mali napomáhať i finančné zdroje z EÚ nielen pre veľké firmy, ale i pre malých vinohradníkov ako je naša firma. Chceme hlavne zvyšovať kvalitu vín na úkor kvantity, čo je záruka lepšieho ekonomického zhodnotenia výroby vína. Štátnu podporu vinohradníckej výroby je nutné zvýšiť do modernizácie výroby a do výsadby nových vinohradov. Slovenskí výrobcovia vína sú diskriminovaní dovozom muštov a dotovaných zahraničných vín do obchodných reťazcov. Slovenské vína sú potom nepredajné a zostávajú v pivniciach výrobcov. „Kupujte slovenské výrobky“ je jedna z ciest ako môžu kvalitné slovenské vína konkurovať dovezeným dotovaným zahraničným vínam s pochybnou kvalitou. Som však optimista, verím, že súčasné problémy prekonáme. Naša rodinná firma chce spojiť a využiť skúsenosti staršej generácie s odbornosťou mladých pracovníkov, čo je zárukou budúcich úspechov rodinnej firmy v súčasnom náročnom ekonomickom prostredí.

Zhováral sa František Mach