Putovanie s habánom Ignácom Bizmayerom

Putovanie s habánom Ignácom Bizmayerom

Klub keramikárov v Modre usporiadal začiatkom mája tradičné putovanie po habánskych dvoroch s národným umelcom habánom Ignácom Bizmayerom. Pri príležitosti jeho 89. narodenín organizátori pripravili bohatý program. Viac ako 40 účastníkov sa počas zájazdu zoznámilo s pamätnými miestami života Habánov na Záhorí.

Putovanie začalo prehliadkou Galérie národného umelca Ignáca Bizmayera v SNM Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Účastníci majstrovi zablahoželali k narodeninám a keramikár Emil Majnold mu odovzdal habánsky džbán. Galéria sústredila skvosty Bizmayerovej celoživotnej tvorby, ktoré sú umiestnené v starobylej bašte, ktorá je súčasťou mestského opevnenia bývalého kráľovského mesta. V súčasnosti sa buduje v susedstve replika domu, kde bude Múzeum slovenskej keramiky plastiky, ktorý takto vytvorí jeden kompaktný celok. Rekonštrukcia objektu sa uskutočňuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce EÚ Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013 s názvom „Tradície z hliny – cesty za poznaním keramického dedičstva“. Projekt zahŕňa množstvo aktivít, verejných prezentácii, vedecký výskum danej oblasti na oboch stranách, výmena odborných vedomosti, stáže mladých keramikárov a ďalšie aktivity. Sprístupnenie objektu je naplánované na máj 2012 otvorením výstavy historických keramických zbierok ÖMV, pochádzajúcich z regiónu Malých Karpát.

Putovanie po habánskych dvoroch pokračovalo prehliadkou Múzea národného umelca Ferdiša Kostku v jeho rodnom dome v Stupave. Ďalšou zastávkou bola prehliadka expozície v Habánskom dvore vo Veľkých Levároch, ktorá je umiestnená v rekonštruovanom habánskom dome. Expozícia približuje históriu tunajšej habánskej komunity, špecifiká ich spoločenského, rodinného a hospodárskeho života tradičného remesla a náčrt histórie obce Veľké Leváre. Účastníci ďalej navštívili barokový kostol vo Veľkých Levároch.

Putovanie po habánskych dvoroch pokračovalo prehliadkou Mestského múzea v Holiči. Múzeum sa nachádza v rekonštruovanej časti Holičského zámku, ktorý je najviac navštevovanou historickou pamiatkou mesta. Vo vstupnej časti múzea sa nachádzajú v presnej mierke vyrobené makety historických objektov mesta, ktorých autorom je Jozef Kuruc. Zaujímavá je expozícia cechov a remesiel, kde sa nachádza zbierka poľnohospodárskeho náradia, postrojov na kone, vybavenie pôvodného mäsiarskeho obchodu a mnoho iných exponátov. Dominantou poslednej časti múzea je zbierka holičskej keramiky – fajansy, známej v tom čase po celej Európe. Vyrábala sa v jednej z historických manufaktúrnych budov, ktoré dal v roku 1755 postaviť František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie. Je to dvojpodlažná baroková – klasicistická stavba v centrálnej časti mesta. Manufaktúra mala okolo 80 zamestnancov, ktorí vyrábali holičskú keramiku – fajansu.

Ďalšou zastávkou putovania po habánskych dvoroch bola Skalica, kde účastníci navštívili Záhorské múzeum, ktoré vzniklo už v roku 1905. Bolo vyústením dlhých kultúrnych tradícii v bývalom slobodnom kráľovskom meste. Jeho zakladateľom bol Dr. Pavol Blaho. Stála expozícia je v budove Domu kultúry, jej súčasťou je Galéria Júliusa Koreszku. Záhorské múzeum je v súčasnosti regionálnou inštitúciou pre oblasť Záhoria. V prízemných priestoroch sa nachádzajú výstavné priestory v ktorých je v súčasnosti umiestnená zaujímavá expozícia histórie skalického vinohradníckeho spolku. Účastníci zájazdu si prezreli hlavné námestie mesta, kde ich zaujala okrem viacerých pamätihodností i zrekonštruovaná budova radnice. Návštevníci z Modry mali teda čo závidieť, lebo rekonštrukcia modranskej radnice je ešte v nedohľadne.

Záverom putovania po habánskych dvoroch si účastníci prezreli habánsky dvor v Sobotišti. Poslednou zastávkou bola rodná obec Ignáca Bizmayera Košolná, kde si prezreli kaplnku so sochou panny Márie, ktorú stvárnil pre obec majster Ignác Bizmayer. Putovanie skončilo spevom pri dome Ignáca Bizmayera v Modre - Harmónii. Keramikári Miroslav Malinovský a Igor Mesik zahrali na gitare. Chutilo i modranské vínko, a tak účastníci odchádzali domov veselí. Ako nám povedala PhDr. Oľga Pavúková, zájazd bol v poradí už 14. Program zaujal účastníkov a veria, že v budúcom roku ho budú opäť organizovať, načo sa už teraz tešia.

F. Mach, MODRA