Publikácia „V zrkadle času“

Publikácia „V zrkadle času“

Dňa 27. apríla sa uskutočnilo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stretnutie ministra Ing. Zoltána Šimona so zástupcami Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky /NORVT/ v Modre a Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky /SZVTA/. Na stretnutí odovzdali ministrovi novú publikáciu Milana Malocha „V zrkadle času“, knihu o osobnostiach slovenského pôdohospodárstva a vidieka, ktorú vydala NORVT v Modre. Knihu redigoval Ing. Rudolf Haspra CSc.. Obsahuje na 336 stranách životné osudy viac ako stodesať významných osobností, ktoré v minulosti, ale aj v súčasnosti prispeli svojou mierou na rozvoji slovenského poľnohospodárstva, a vidieka. Okrem iných publikácia obsahuje i osudy osobností vo vinohradníctve a vinárstve. Čitateľ v knihe nachádza vyznanie napríklad slovenskej šľachtiteľky Ing. Doroty Pospíšilovej PhD., ktorá vytvorila celý rad nových slovenských odrôd viniča, Ing. Ľubomíry Kakalíkovej CSc., vedeckej pracovníčky v oblasti ochrany viniča, Ing. Jána Domina, priekopníka výroby biovína na Slovensku, Ing. Karola Motyku dlhoročného predsedu Poľnohospodárskeho družstva v Šenkviciach a rad ďalších osobností. Z nežijúcich osobností kniha predstavuje dielo doc. Ing. Jána Farkaša CSc., známeho vedeckého a pedagogického pracovníka v oblasti technológie a biochémie vína.

Na stretnutí Ing. František Mach CSc. z NORVT a Ing. Ladislav Fodor zo SZVTA informovali ministra o zámeroch činnosti profesného združenia agroturistiky, ktoré si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku. Pozornosť venovali i rozvoju vínnej turistiky na Slovensku, kde podujatie „Otvorené pivnice na Malokarpatskej vínnej ceste“ patrí medzi najúspešnejšie agroturistické podujatia na Slovensku. Minister Zoltán Šimon prisľúbil udeľovať cenu ministra na výstave vín VITIS AUREA v Modre pre najúspešnejšieho mladého vinára, ktorý dorába vína z hrozna vypestovaného v malokarpatskej vinárskej oblasti. Ochrane a podpore vinohradníckej výroby ako kultúrneho dedičstva v Malokarpatskom regióne treba venovať sústavnú pozornosť zo strany štátu, ale i profesných združení.

J. Soukupová, MODRA