Pietna spomienka

Pietna spomienka

Začiatkom mája sa uskutočnila v Modre pietna spomienka pri príležitosti 66.výročia ukončenia II. svetovej vojny. Pietnu spomienku zorganizovala MSO SZPB v Modre, Mesto Modra a MsKS. Za účasti primátorky mesta Ing. arch. Hany Hlubockej, vedúceho služobného úradu MO SR Judr. Petra Plučinského a generála Jaroslava Vyvleka z Generálneho štábu ozbrojených síl SR a ďalších hostí položili vence k pamätníku oslobodenia v parku pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra v Modre. Po zaznení Hymny SR a prednesení básne sa prítomným prihovorila primátorka mesta Ing. arch. Hana Hlubocká a zástupca MSO SZPB Ladislav Štefko Rečníci zdôraznili nezmyselnosť vojny v ktorej zahynuli milióny ľudí a pripomenuli takto odkaz dnešnej mladej generácie, ktorá nezašila hrôzy vojny.

Záverom stretnutia odovzdali dvom priamym účastníkom boja proti fašizmu ocenenia. Minister obrany udelil „Pamätnú medailu za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti“ Ladislavovi Štefkovi tajomníkovi MsO SZPB a dlhoročnému pracovníkovi v oblasti kultúry. Ocenenie dostal i Karol Kišon dlhoročný predseda MSO SZPB, ktorý prevzal z rúk Petra Plučinského odznak Vojnový veterán.

F. Mach, MODRA