Pezinské vínne pivnice 2011

Malokarpatské múzeum v Pezinku obliehali vinári a degustátori


Pezinské vínne pivnice 2011


Malokarpatské mesto Pezinok venuje mimoriadnu pozornosť rozvoju cestovného ruchu. Do mesta prichádzajú turisti nielen za dobrým vínom, ale i za históriou, remeslami, gastronómiou a ďalšími zaujímavosťami. V Pezinku sa nachádza Národný salón vín, Mestské múzeum, Múzeum Insitného umenia Galbov mlyn, Agroturistický a športový areál Razarka a ďalšie gastronomické, športové, kultúrne a turistické atrakcie. Najznámejšou historickou inštitúciou jen Malokarpatské múzeum, ktoré minulý rok oslávilo už 50. výročie svojho trvania. Múzeum okrem etnografických expozícii má rozsiahlu zbierku vinohradníckeho náradia, sudov, prešov a ďalších exponátov. Pracovníci múzea sa podieľajú na organizovaní viacerých známych turistických podujatí, ako sú napríklad rôzne výstavy, besedy, Keramické trhy, ochutnávky vína a ďalšie podujatia.

Dňa 12. februára 2011 zorganizovalo občianske združenie MUSEUM VINORUM, v spolupráci s mestom Pezinok, Združením pezinských vinohradníkov a vinárov, Malokarpatským múzeom v Pezinku tretí ročník Ochutnávky vín pod názvom „Pezinské vínne pivnice 2011“.

Organizátori podujatia pod vedením Martina Hrubala a Ľubomíra Janečka spolu s pezinskými vinármi pripravili 22 otvorených pivníc, kde sa prezentovalo viac ako 30 vinárov. Okrem domácich vinárov tu hosťovali vinári z Vinosad, Modry, Šenkvíc, Limbachu, Viničného, ale i zo Skalice, Strekova a ďalších miest. Ako nám povedali organizátori ochutnávky vín, vstupenky na toto podujatie si zakúpilo viac ako 1000 návštevníkov, ktorí okrem pohárika s logom a taštičkou dostali „Sprievodcu degustátora“ s mapkou otvorených pivníc v Pezinku a dva bonusy v cene 10,- EUR na nákup vína, ktoré najviac oslovilo návštevníka. Záujem by bol oveľa vyšší avšak počet pivníc a kapacita priestorov boli obmedzené a vyšší počet účastníkov by bol na úkor kvality podmienok.

Podujatie zahájil príhovorom primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Poďakoval organizátorom za kvalitnú prípravu a vyzdvihol zvyšujúcu sa úroveň technológie výroby vína a vinárstva ako celku. Súčasne upozornil na zaostávanie vinohradníctva. Plocha vinohradov, aj pod tlakom developerov, sa výrazne znižuje a zaostáva aj starostlivosť o tie vinohrady, ktoré sa ešte zachovali. Ochrane a zveľaďovaniu vinohradov treba v budúcnosti venovať oveľa viac pozornosti pretože výroba vína nemôže byť postavená na dovezenej surovine.

V príjemných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku vystavovali svoje vína hostia z iných vinohradníckych obcí a regiónov. Vedľa seba ponúkali víno profesor Fedor Malík z Modry a susedom mu bola rovnako známa vinárska osobnosť zo Skalice Alojz Masaryk, ktorí priniesol do Pezinka širokú paletu kvalitných skalických vín. Bolo na škodu tohto skvelého podujatia, že organizátori neotvorili aj ďalšie reprezentačné pivničné priestory, aby návštevníci mali kde v kľude prechutnať kvalitné vína a osloviť i autorov svojimi zvedavými otázkami o „kumšte“ výroby skvelých vín. V stiesnených priestoroch príjemnej, ale malej pivnice ponúkali na ochutnanie i vynikajúce syry zo Slovenskej Ľupče, ale i keramické výrobky z dielne keramikárov manželov Oskara a Márie Hanúskových z Pezinka.

Druhou našou zastávkou bola mestská vinotéka na Radničnom námestí, kde prezentovali svoje vína okrem domácich i vinári z Vinosad a Slovenského Grobu. Príjemné prostredie pre ochutnávku tu vytvorili nielen 6. vinári, ale i ochotná „domáca pani“ Ing. Anna Hanúsková. Zastihli sme tu aj predstaviteľov mesta. Boli spokojní s kvalitou prezentovaných vín, v programe mesta majú zahrnuté i opatrenia na podporu ďalšieho rozvoja vinohradníckej výroby v Pezinku. Priestory mestskej vinotéky sú dôkazom reálnej podpory mesta miestnym vinárom, čo môžu oprávnene závidieť vinári z Modry, kde rozsiahle pivničné priestory pod starou radnicou ešte čakajú na svoju obnovu.

Putovanie po pezinských pivniciach bolo pre návštevníkov atraktívne, víno chutilo, niektorí si odnášali domov i kartón nakúpených vín. Minuloročný vinársky rok bol jeden z najhorších za posledné desaťročie. Nadpriemerné zrážky, ľadovec, výrazný tlak chorôb, menej slnečných dní a napokon i zver prispeli k tomu, že obzvlášť v Pezinku a v okolí nebol vinohradnícky osud veľmi zhovievavý. Ochutnávka ukázala, že najmä biele vína pri nízkych výnosoch hrozna boli krásne ovocné, rezké, oplývali vôňami aj keď ich telo bolo tenšie.

Návštevníkom boli sprístupnené aj starobylé priestory pezinského zámku. Mimoriadne úspešne sa tu prezentovala domáca Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s.. Vysoká kvalita vín z ročníka 2009 nebola prekvapením. Degustátorov však očarili aj viaceré nové vína z úrody roka 2010, prekrásny Mueller Thurgau, Veltlínske zelené a Rizling vlašský.

Ochutnávky pezinských vín sa konali prevažne v centre mesta takže nebol problém do večera navštíviť všetky pivnice. O občerstvenie nebola tiež núdza pretože návštevníci mali možnosť na viacerých miestach ochutnať i regionálne gastronomické špeciality priamo v pivniciach alebo v miestnych reštauráciách.

Malokarpatský región zviditeľňuje i obľúbená „MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA“, ktorá si v tomto roku pripomína 15. výročie založenia občianskeho združenia vinohradníkov, vinárov, ubytovateľov, podnikateľov cestovného ruchu, zástupcov samosprávy miest a obcí regiónu. Podujatie ako napríklad „Dni otvorených pivníc“ priláka do regiónu tisíce návštevníkov, ktorí s pohárikom, mapkou a taštičkou absolvujú putovanie po vínnych pivniciach v regióne. Návštevníci takto majú možnosť nielen ochutnať kvalitné vína, ale zoznámiť sa i s históriou, remeslami, kultúrnymi tradíciami regiónu.

  František Mach, MODRA