Životné jubileum Ignáca Bizmayera Životné jubileum Ignáca Bizmayera

Životné jubileum Ignáca Bizmayera

V súčasnosti najznámejšou osobnosťou figurálnej keramickej tvorby na Slovensku je národný umelec Ignác Bizmayer, ktorý v apríli oslávil 88. narodeniny. Žije a tvorivo pracuje vo svojom ateliéry v Modre - Harmónii. V jeho tvorbe nachádzame život, prácu, zvyky, obyčaje a rôzne obrady slovenského ľudu. Stvárnil typy postáv z ľudového prostredia - muzikantov, remeselníkov, vinohradníkov i tanečníkov. Ignác Bizmayer celý život strávil v Modre, stretal sa s vinohradníkmi, a tak značná časť tvorby bola venovaná vinohradníckej a vinárskej tematike. Medzi najznámejšie jeho diela patrí stvárnenie práce vo vinohradoch pod názvom „Vinohradnícky rok“ z rokov 1954 - 58 a dielo  „Vinohradnícka lajtra“ z roku 1986 ťahaná koníkmi. Cyklus „Vinohradnícky rok“ znázorňuje ťažkú prácu vinohradníka počas celého roka : zima vo vinici, zatĺkanie štekov, strihačka, hnojenie, plevačka, viazačka, špricovka, kopačka, škrabačka, oberačka, lisovanie hrozna, koštovka, pretáčanie i oldomáš. Jeho práce sa nachádzajú v SNM - Múzeu Ľ. Štúra v Modre v Galérii Ignáca Bizmayera v starobylej bašte.

            Modranskí keramikári a priatelia Ignáca Bizmayera zorganizovali dňa 24. apríla pri príležitosti jeho životného jubilea v poradí už 13. vlastivedný zájazd po habánskych dvoroch. Zájazd organizačne a tematicky pripravil keramikár a poslanec MZ v Modre Miroslav Malinovský a Dr. Oľga Pavúková niekdajšia dlhoročná riaditeľka SNM - Múzea Ľ. Štúra v Modre. Zájazdu sa zúčastnilo viac ako 40 priaznivcov Ignáca Bizmayera medzi ktorými nechýbali i zberatelia keramiky z Banskej Bystrice, Serede, Bratislavy, Senice a ďalších miest Slovenska.

            Prvou zástavkou vlastivedného zájazdu bolo Múzeum Františka Kostku v Stupave, ďalej nasledovala prehliadka habánskeho domu a dvora vo Veľkých Levároch. Zaujímavá bola pre návštevníkov exkurzie prehliadka historickej manufaktúry v Holiči. Účastníci sa tu zoznámili s exponátmi zo života remeselníkov, poľnohospodárov a priblížili si tak históriu mesta Holič.  Súčasťou expozície sú makety historických budov Holiča, ktorých autorom je Jozef Kuruc a práce neprofesionálneho výtvarníka maliara Otu Kroupu.

            Vyvrcholením zájazdu bola prehliadka Záhorského múzea v Skalici, kde si účastníci prezreli expozíciu habánskej keramiky. Základ fondu Národopis tvorí rozsiahla zbierka západoslovenských džbankárskych výrobkov, výšiviek, malieb na skle a ľudových rezbárskych prác z pôvodných zbierok. K najvýznamnejším exponátom patrí habánsky armáles na pergamonte a habánska biblická konkordancia z konca 16. storočia, ktorá prechádza z habánskeho dvora v Sobotišti. Účastníci zájazdu na spiatočnej ceste navštívili i Sobotište a rodnú obec Ignáca Bizmayera Košolnú.

            Záver vydareného zájazdu sa odobral v Modre - Harmónii, bydliska majstra. Členovia hudobnej skupiny Bukasový masív Miroslav Malinovský a Pavol Hrdlička zahrali a spoločne zaspievali ľudové piesne. Súčasne tu ochutnali modranské vínko a pospomínali na rôzne príhody zo života majstra. Účastníkov zájazdu sprevádzala po celý čas pohoda, dobrá nálada, ku ktorej prispel i spev a spomienky jubilanta. O tom, že zájazd bol úspešný, svedčil i veselý spev účastníkov na námestí v Skalici.

Od Fotoalbum Modra
Od Fotoalbum Modra