Vinohradnícke a vinárske fórum Vinohradnícke a vinárske fórum

Vinohradnícke a vinárske fórum

V dňoch 17. - 19. februára sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo III. Fórum vinohradníkov a vinárov pod názvom VITIKULTURE & VINICULTURE 2010. Podujatie organizovala SPU v Nitre a STU v Bratislave s cieľom poskytovať nové poznatky v pedagogickej a výskumnej činnosti pre pracovníkov praxe. Celkove sa podujatia zúčastnilo 150 pracovníkov vysokých škôl, výskumných ústavov, centrálnych úradov a výrobnej sféry. Na fóre predniesli odborníci 46 prednášok a 6 plagátových prezentácií z rôznych odborov, ktoré sa dotýkajú vinohradníctva a vinárstva. Fórum pri otvorení pozdravil rektor SPU v Nitre Mikuláš Latečka a primátor mesta Trenčianske Teplice Štefan Škultéty.

         Účastníci fóra venovali veľkú pozornosť problematike vínnej turistiky.

Na príklade Malokarpatskej vínnej cesty, Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, Vínnej cesty Záhorie, Tokajskej vínnej cesty a ďalších dokumentovali ich význam a potrebu ďalšieho rozvoja turistických ciest na Slovensku. Celoslovenský pohľad na vínne cesty prezentoval Miroslav Haban zo SPU v Nitre. Najstaršiu a najúspešnejšiu Malokarpatskú vínnu cestu predstavili František Mach jej zakladateľ, Anna Píchová riaditeľka MOS v Modre a Bronislava Skálová majiteľka CK. Na túto problematiku nadväzovala problematika ekonomiky a marketingu, kde bola vyzdvihnutá dôležitosť marketingových prístupov v súčasných podmienkach hospodárskej krízy. Pozornosť prednášatelia venovali i problematike udržateľného rozvoja vrátane využitia odpadov z vinohradov a produkciu vína ako alternatívny energetický zdroj.

         Významnou časťou stretnutia bola analýza čerpania využitia finančných zdrojov z Euro fondov a tiež dôležité zmeny v súčasnej vinohradnícko - vinárskej legislatívy v SR, ktoré prezentovali pracovníčky MP SR Jana Vargová, Henrieta Kožarova a Soňa Lehotská. Jaroslava Kaňuchová - Patkova predniesla aktuálnu prednášku na tému „Apelácie SR a ich význam v praxi“. Ďalšie odborné témy boli zamerané napríklad na úpravu pôdneho profilu vinohradov, ošetrovanie porastov, spracovanie hrozna, ošetrovanie muštov a vína, ochrana viniča a ďalšie témy. Okrem iných boli prezentované výsledky výskumu pozitívnych vplyvov úmiernenej konzumácie vína na zdravotný stav a využívanie vína v gastronómii. S praktickými skúsenosťami z výroby prírodných červených vín vystúpil známy vinár Alojz Masaryk zo Skalice.

         Popri zaujímavých prednášok bol vytvorený priestor na ochutnávku kvalitných vín od producentov s.r.o., Vinohradníctvo Pavelka - Sobolič, VZ Pezinok, Karpatská Perla Šenkvice, PD Čachtice a Šintava s.r.o.. Za účasti Mikuláša Latečku rektora SPU v Nitre a prorektora STU v Bratislave Vladimíra Baláža uviedli do života farebnú publikáciu o ružiach od autora Františka Glváča.

         Organizátori podujatia pod vedením Dušana Húska zo SPU v Nitre boli s jej priebehom spokojní. Očakávali však väčšiu účasť pracovníkov praxe, ktorým boli prednášky venované  a budú publikované v zborníku.  Organizátori už začali uvažovať o príprave IV. ročníka, ktorý sa uskutoční pravdepodobne v Malokarpatskom regióne v Modre - hlavnom meste vína, kde sa nachádza SOVOŠ, ktorá pripravuje mladých odborníkov vo vinohradníctve, vinárstve a agroturistike. V Modre sa nachádza najmodernejší vinársky podnik v strednej Európe IN VÍNO, ďalej podnik o výmere 800 ha. CHATEAU Modra, spolok VINCÚR a jen tu i sídlo Združenia Malokarpatská vínna cesta. Organizovaním tohto podujatia v Modre sa dosiahne lepšie prepojenie výsledkov práce pedagógov a výskumníkov s vinárskou a vinohradníckou praxou. Organizátori IV. Fóra chcú doplniť program aj o prezentácie najmladšej generácie študentov stredných vinohradníckych a hotelových škôl, venovať pozornosť somelierstvu, umožniť študentom vysokých škôl prezentovať diplomové a dizertačné práce.

                                                                                                           František Mach