Vianočný darček pre obyvateľov Modry Vianočný darček pre obyvateľov Modry

Najväčším problémom obyvateľov malokarpatského mesta Modra je preťažená doprava osobných a nákladných áut, autobusov cez mesto. Námestím Ľ. Štúra prejde denne viac ako 10.000 tisíc dopravných prostriedkov, čo vytvára komplikované podmienky pre obyvateľov mesta. Zatiaľ sa nerealizovali zámery vybudovať malý obchvat mesta popri východnej časti mestských hradieb, čím by sa odťažila doprava najmä cez námestie Ľ. Štúra. Podobne stav časti mestských komunikácií je v zlom stave, čo vytvára nevyhovujúce podmienky pre motoristov.

         Vedenie mesta začalo zlé dopravné podmienky v meste riešiť v minulom roku, rekonštrukciou Vajanského ulice, ktorá spája stred mesta so sídliskom, nákupnými strediskami a základnými školami. Mestská komunikácia o dĺžke 553 m. takto dostala nový asfaltový povrch, vytvorilo sa na Vajanského ulici 44 parkovacích miest, na ulici Hrnčiarská 56, Komenského 15 a Dukelskej 7 parkovacích miest. Pri rekonštrukcii cesty pamätali investori na uloženie telekomunikačných a ďalších inžinierských sieti. I napriek niektorým zisteným závadám pri kolaudačnom jednaní dostali obyvatelia Modry hodnotný darček k Vianociam. Rekonštrukciu cesty nákladom 500.000,- EUR. uskutočnila firma DUVISTAL - Pezinok.   

         Ako nám povedal primátor mesta Ing. Peter Majtán v súčasnosti pokračujú s výstavbou chodníka z Modry do mestskej časti Kráľova. Chodník popri štátnej komunikácii o o dĺžke 1000 m. vytvorí bezpečné podmienky najmä pre chodcov. Celkový náklad rekonštrukcie chodníka bude činiť po dokončení 170.000,- EUR.

                                                                                                      F. Mach, MODRA